Versoepeling aangepaste dienstverlening per 1 juni 2020

Sinds 1 juni jl. kunnen wij onze dienstverlening stapsgewijs meer fysiek uitvoeren. Vanzelfsprekend volgen wij hierbij de richtlijnen vanuit de overheid om verspreiding van het coronavirus in te dammen. De betreffende werkgevers en werknemers ontvangen hierover persoonlijk bericht. Uw vaste contactpersoon bespreekt per situatie hoe hiermee om te gaan. Heeft u vragen? Neem contact op met uw vaste contactpersoon of stuur een e-mail naar coronavirus@humancapitalcare.nl.

Gezondheidsonderzoeken
De diverse (gezondheids-)onderzoeken worden weer opgestart. Dit houdt in dat onder andere keuringen, werkplekonderzoeken en Risico-inventarisaties & evaluaties (RI&E) weer gefaseerd ingepland kunnen worden. Vanzelfsprekend altijd in overleg met werkgever en werknemer en met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Verantwoord op afspraak
Heeft u een afspraak op een van onze locaties of op die van uw werkgever? Download de flyer met onze veiligheidsvoorschriften of bekijk onderstaande video vóór uw bezoek.

 

terug naar overzicht