Training Preventiemedewerker bereidt medewerker voor op nieuwe rol

1 juli ging de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet in. Met ingang van deze vernieuwde wet is de rol van de preventiemedewerker groter geworden. Hij krijgt meer verantwoordelijkheden en een prominentere rol in de organisatie. Veel werkgevers stellen de vraag: ‘Hoe bereid ik mijn preventiemedewerker hierop voor?’ Om haar klanten hierbij te helpen, biedt HumanCapitalCare de Training Preventiemedewerker.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De vier belangrijkste en wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  1. Het coördineren of (mede) opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
  2. Het adviseren aan en nauw samenwerken met de werknemersvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers, over de genomen en te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  3. Deze maatregelen coördineren en eventueel (mede) uitvoeren.
  4. Goede, intensieve samenwerking met en advisering aan de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Belangrijk dus dat een preventiemedewerker beschikt over de juiste kennis en kunde om deze rol te vervullen.

 

Training Preventiemedewerker

HumanCapitalCare biedt de Training Preventiemedewerker. In 1,5 dag worden zowel nieuwe als bestaande preventiemedewerkers getraind in de actuele arbeidsomstandighedenwet en leren zij hoe dit in de praktijk te brengen.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

terug naar overzicht