Strategisch partnership VNO-NCW Brabant Zeeland en HumanCapitalCare

Ondernemingsvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland en HumanCapitalCare gaan samenwerken. Onlangs tekenden Peter Struik – voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland – en Frans Bonants – regiodirecteur HumanCapitalCare – een driejarige partnerovereenkomst die loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. HumanCapitalCare wordt kennispartner voor VNO-NCW Brabant Zeeland en haar leden.

Peter Struik: ‘VNO-NCW Brabant Zeeland helpt en versterkt ondernemingen. Wij creëren een optimaal ondernemersklimaat in de regio door het behartigen van ondernemersbelangen, het delen van kennis en het aanbieden van relevante netwerken. Dit doen wij graag samen met kwalitatief sterke kennispartners. HumanCapitalCare helpt ondernemingen op hun beurt met het creëren van optimale arbeidsomstandigheden om zo de productiviteit, de kwaliteit en het resultaat van een organisatie verbeteren. Het is dus een vanzelfsprekende combinatie.’

Frans Bonants: ‘Het is onze gezamenlijke ambitie om bedrijven verder te helpen met het ontwikkelen en implementeren van een beleid gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van het personeel. HumanCapitalCare heeft brede expertise en wil haar kennis en ervaringen, die is opgedaan in de praktijk, graag delen.’

HumanCapitalCare is de expert op het gebied van arbeidsvraagstukken. Op interactieve wijze zal HumanCapitalCare de leden zowel online als offline voeden met relevante kennis en vaardigheden. VNO-NCW biedt deze expertise aan via de Academy, het label waarmee de ondernemingsvereniging een unieke mix van relevant netwerk, actuele content en live bijeenkomsten aanbiedt.

Over VNO-NCW Brabant Zeeland
VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werken nauw samen met onze leden én andere organisaties en maken nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en andere kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities.
www.vnoncwbrabantzeeland.nl

terug naar overzicht