Steeds meer jongeren met een burn-out

Werkstress is voor veel organisaties een groot probleem. Inmiddels is uit onderzoek van TNO gebleken dat werknemers van 30 t/m 34 jaar op dit moment de grootste risicogroep vormen; met het hoogste aantal burn-outgevallen en het meeste verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting. Preventief aan de slag gaan is de meest effectieve oplossing. We helpen u graag daarmee.

In de week van de werkstress van 14 tot 17 november is er landelijk veel aandacht voor psychische klachten. Belangrijk, want ongeveer een miljoen mensen heeft last van werkstress en 1 op de 7 heeft het gevoel tegen een burn-out aan te lopen. Onder jongeren is arbeidsongeschiktheid zelfs in 75 procent van de gevallen te wijten aan psychische klachten.

Oorzaken en omgang
Redenen waarom met name jongwerkenden volgens TNO een risicogroep vormen zijn: emotioneel zwaar werk, ongewenste omgangsvormen zoals pesten en hoge taakeisen. Ook laat deze groep vaker problemen zien op de balans werk-privé.
Werkstress is niet altijd te voorkomen. Kortdurende stress is ook niet erg, maar langdurige stress wel. Vooral belangrijk is hoe je ermee omgaat. Zorgen voor voldoende energiebronnen zoals sociale steun, autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden is een must. Daarnaast is herkenning wanneer de grens wordt overschreden essentieel. Maar hoe doe je dat?

Hoe herken je stresssignalen
Weet u waar uw medewerkers blij van worden, hoe hun thuissituatie eruitziet, wat hun energiebronnen zijn? En bent u in staat stresssignalen te herkennen: is iemand vaker te laat of plotseling onverzorgder, kan hij zich niet goed concentreren, is het werk niet af, is de medewerker vaak kortaf, heeft hij veel hoofdpijn, mijdt hij de bedrijfsborrel? Dat zijn allemaal signalen dat er iets aan de hand kan zijn. Signalen kunnen zich openbaren op cognitief, emotioneel of fysiek niveau en in gedrag. Is dat het geval, ga dan het gesprek aan. En denk niet: kan ik dat wel vragen?

Ga in gesprek
In een persoonlijk gesprek kunnen de oorzaken van stress naar voren komen. Is de stress werkgerelateerd bijvoorbeeld door te veel of te zware taken of wordt de medewerker gepest? Stress kan ook worden veroorzaakt door (de combinatie met) de thuissituatie, leefgewoonten of het karakter. Probeer de oorzaken te achterhalen, spreek met uw medewerker over uw zorgen en kijk samen of er oplossingen zijn. Wees daarbij een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.

Workshop Bij twijfel doen!
HumanCapitalCare verzorgt workshops waarin organisaties duidelijkheid, uitleg en een stappenplan krijgen voor het (h)erkennen en bespreekbaar maken van stresssignalen. Voor medewerkers hebben we een eigen aanpak. Met behulp van een persoonlijk energieplan krijgen zij inzicht in hun eigen weerbaarheid. Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met ons. We helpen u graag.

terug naar overzicht