Staatssecretaris geeft extra aandacht aan Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Om het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten om laag te brengen start staatssecretaris Van Ark met een meerjarenplan voor het aanjagen van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Om het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten omlaag te brengen, is het van groot belang dat werkgevers te allen tijden inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer. Een Risico-inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) brengt dit inzicht.

Volgens cijfers van de Inspectie SZW:

  • heeft minder dan de helft van de bedrijven een RI&E;
  • werkt ongeveer 1 op de 5 werknemers werkt in een bedrijf zonder RI&E;
  • heeft van de bedrijven met een RI&E slechts een klein deel álle belangrijke risico’s geïnventariseerd;
  • weet van de bedrijven zonder RI&E de helft niet dat het wettelijk verplicht is.

RI&E-meerjarenplan
Staatssecretaris Van Ark wil met het RI&E meerjarenplan (2020 – 2023):

  • het aantal bedrijven met een RI&E verhogen;
  • bevorderen dat werkgevers in staat zijn op een goede manier de risico’s te inventariseren;
  • en de naleving van de RI&E verbeteren.

Om bovenstaande te bereiken start Van Ark een campagne, verbetert zij de ondersteuning aan bedrijven bij de uitvoering van de RI&E en wordt strenger gecontroleerd of werkgevers de RI&E verplichting naleven. Meer hierover leest u in de kamerbrief hierover.

Meer weten?
HumanCapitalCare adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid én kan u helpen bij het uitvoeren en naleven van de RI&E. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

terug naar overzicht