RI&E is onderdeel van zakelijk succes

Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de 3e Week van RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie) plaats. Dit jaar ligt de nadruk op de mogelijkheden die een RI&E biedt voor ondernemers. Want een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. 

 

“Een RI&E heeft een directe koppeling met goed werkgeverschap”, vertelt Annet Jonker, adviseur arbeid en organisatie / veiligheidskundige bij HumanCapitalCare. “Of je als bedrijf veilig en gezond werkt, kun je met een RI&E heel duidelijk en gestructureerd in kaart brengen. Een RI&E geeft immers inzicht in alle bedrijfsrisico’s, denk bijvoorbeeld aan fysieke belasting, schadelijk geluid of werkstress. Dus zichtbare en onzichtbare risico’s. Een RI&E is een grote bron van informatie en biedt aanleiding om door te vragen. Als er bijvoorbeeld een stress-issue speelt, zoek dan uit waar het vandaan komt. Of als er niet volgens de veiligheidsregels gewerkt wordt, organiseer dan een voorlichting. Op deze manier kun je problemen bij de bron aanpakken. Juist een preventieve aanpak helpt werkgevers bij het voorkomen van verzuim en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.”

 

Hoe zet je een RI&E effectief in?
Arbeidsomstandighedenbeleid moet integraal onderdeel worden van het algemene bedrijfsbeleid”, betoogt Annet Jonker. “Net als de winst, moet ook duurzame inzetbaarheid van de medewerkers prioriteit krijgen. Dat bereik je door aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting, de veiligheid en de gezondheid van mensen te borgen.” Annet vervolgt: “Om echt effectief aan de slag te gaan met een RI&E, is commitment nodig van de directie, HR-management of een preventiemedewerker met draagvlak. Sleutelfiguren dus of mensen met een stevige positie in het bedrijf moeten de kartrekker zijn. Ik zie het duurzaam inzetbaarheidsbeleid als een vliegwiel dat aangezwengeld moet worden.”
Elk bedrijf moet een preventiemedewerker hebben, bij bedrijven onder de 25 medewerkers mag dit ook de werkgever zelf zijn. “Met de komst van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli dit jaar moet de aanstelling van de preventiemedewerker bekrachtigd worden door de OR wat de positie van deze preventiemedewerker een stuk sterker maakt”, vult Annet – zichtbaar tevreden – aan.

 

Best practices delen
“Onze intentie is altijd om bedrijven vooruit te helpen”, vertelt Annet Jonker. “Als een bedrijf nog geen arbobeleid heeft, hebben we vaak wel een format dat hen op weg helpt. We kunnen allerlei informatie verstrekken, linken delen van nuttige arbocatalogi of voorbeelden van andere klanten bespreken die met dezelfde issues te maken hebben; als een soort best practices. Je moet arbobeleid per slot van rekening ook een beetje leuk maken! Ik vind dat het allemaal minder vanuit een verplichting moet. Stel, de bureaustoelen zitten slecht waardoor mensen rugklachten krijgen of minder productief zijn. Als je medewerkers dan een goede stoel geeft, krijg je tevredenere medewerkers, minder uitval en waarschijnlijk een hogere productie. Laatst was ik bij een zorginstelling waar veel signalen waren van fysieke belasting. Medewerkers klaagden over de til-hulpmiddelen. Na doorvragen bleek dat de uitleg van de hulpmiddelen onvoldoende was waardoor medewerkers het eng vonden om de patiënt erin te zetten. Dan maar liever zelf tillen… Goede voorlichting leidde tot een forse verbetering: meer gebruik van de hulpmiddelen en minder fysieke klachten en uitval. Als je klanten meeneemt, zien ze zelf ook de meerwaarde. Ik help ze dus naar inzicht en met praktische ondersteuning.”

 

Betaalde belediging
“Veel bedrijven zien de RI&E nog steeds als een verplichting die door de wet wordt opgelegd”, vertelt Annet Jonker. “Bijvoorbeeld als ze een VCA-certificaat willen hebben of als de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is langs geweest. De RI&E wordt dan ook wel een ‘betaalde belediging’ of ‘dossier bureaulade’ genoemd. Heel jammer en zeker niet terecht, want betere arbeidsomstandigheden leiden vaak tot een prettigere werkomgeving en een hogere productie.”

 

Jaarlijks op de agenda 
Het is wettelijk verplicht om een actuele RI&E te hebben. Toch gaven cijfers van het ministerie van SZW een paar jaar geleden aan dat ongeveer de helft van de bedrijven niet over een RI&E beschikt. Annet Jonker: “De eerste keer een RI&E (laten) maken kost tijd. Daarna is het zaak om de RI&E jaarlijks op de agenda te houden. Het Plan van aanpak moet aangeven welke knelpunten voor dat jaar op de agenda staan, met welke maatregelen en met uitvoertermijn. Jaarlijks moet je controleren of de afspraken zijn nagekomen. Als je het bijhoudt, valt het allemaal erg mee en kun je bij een verbouwing, verhuizing of verandering van bedrijfsprocessen – de momenten waarop actualisatie van de RI&E noodzakelijk is – de knelpunten meteen wegnemen.”

 

Zelf doen of uitbesteden?
Annet Jonker: “Bedrijven kunnen een RI&E zelf uitvoeren of uitbesteden. Als ze het zelf doen, geeft het hen een duidelijke en heldere blik in de eigen organisatie. Maar de meeste bedrijven besteden het aan ons uit omdat het de preventiemedewerker erg veel tijd kost of omdat ze niet precies weten hoe het werkt. De uitvoering van een RI&E lijkt heel ingewikkeld, maar dat valt reuze mee, zeker met de rie-manager – de internetapplicatie van HumanCapitalCare. De toetsing gebeurt overigens altijd door een kerndeskundige. Wij doen dat voor heel veel bedrijven.
Ach, in feite maakt het misschien niet eens zoveel uit of bedrijven de RI&E zelf doen of laten doen, het gaat erom dat de informatie naar boven komt en dat ze daarmee aan de slag gaan om risico’s weg te nemen en mensen gezond en productief te houden.”

 

Meer informatie
De week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners. Kijk voor meer informatie op www.weekvanderie.nl. Wilt u graag met HumanCapitalCare in contact komen over het (laten) uitvoeren of testen van uw RI&E, klik dan hier.

terug naar overzicht