Psychische zorgen? Maak het bespreekbaar

Nederland telt 280.000 mensen met een ernstige psychische stoornis, wellicht nog wel meer. Gelukkig zijn 200.000 van hen gewoon aan het werk. Misschien wel bij uw organisatie?
10 oktober is de Landelijke dag psychische gezondheid. Een mooi moment om te kijken waar u als organisatie staat en wat uw medewerkers of u nodig hebben op psychosociaal vlak. 

 

Stress, overspannenheid, ADHD, gebrek aan zelfvertrouwen, depressie, autisme, schizofrenie, PTSS, angststoornis, burn-out… mensen kunnen kampen met allerhande verschillende psychische problemen. De gevolgen hiervan zijn soms van tijdelijke aard, maar soms ook langdurig en ingrijpend. Dat kan een grote impact op de samenleving en op organisaties hebben: mensen raken uit het arbeidsproces of zijn thuis en op het werk verminderd inzetbaar.

En het gaat om grote getallen. Als je alleen al kijkt naar depressie – want van alle psychische aandoeningen komen depressies het meest voor – krijgt in Nederland bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit te maken met een depressie. Op ieder moment van het jaar hebben zo’n 550.000 Nederlanders last van een depressie. Wat voor effect heeft dat op uw medewerkers en op uw organisatie?

 

Hoe helpt u uw medewerker?
Een goede psychische gezondheid is dus niet vanzelfsprekend. Uit het ludieke Boekje voor Bazen, mogelijk gemaakt door Instituut Gak, blijkt dat 3 op de 100 werkenden in Nederland een serieuze psychische stoornis heeft. Collega’s en werkgevers merken meestal weinig van de problemen. Dus weten ze het vaak ook niet. Maar wat als het niet goed loopt? De vraag is: wat kunt u eraan doen om medewerkers met psychische problemen toch langdurig inzetbaar te houden? Het advies is: maak het bespreekbaar en kijk wat iemand nodig heeft.

 

Maakt het bespreekbaar
Mensen met een psychische stoornis stuiten vaak op weerstand en onbegrip. Ook op de werkvloer. Dat is jammer en onhandig en vervelend, maar ook wel begrijpelijk. Onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Gelukkig kunt u daar iets aan doen. Door het bespreekbaar te maken. Duidelijk is dat openheid over psychische aandoeningen uitval en een hoog ziekteverzuim kunnen voorkomen.

 

Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing
Flexibiliteit of juiste een hele vaste structuur, een koptelefoon en rustige werkplek of net wat minder uren per dag werken, extra aandacht… Een collega met een psychische stoornis heeft vaak een gebruiksaanwijzing. Maarja, wie heeft er nu geen gebruiksaanwijzing? Bovendien zijn er allerlei hulpmiddelen of methoden die mensen met psychische problemen heel goed kunnen helpen. Meestal gaat het om kleine dingen waar u rekening mee kunt houden. Kijk samen met uw medewerker of ook met HumanCapitalCare waar uw medewerker baat bij heeft. Als adviseur op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid kijkt HumanCapitalCare regelmatig samen met werkgevers hoe organisatie het beste kunnen omgaan met medewerkers met een psychische aandoening. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan hierin vaak een grote rol spelen. Maar ook het opstellen van goed beleid en ondersteuning bij de uitvoering van het beleid om het breed in de organisatie neer te zetten, is onderdeel van het werk van HumanCapitalCare.

 

Positieve kant
Er zit vaak ook een positieve kant aan het verhaal. Het is een bekend gegeven: diversiteit op de werkvloer verbetert de werksfeer en verlaagt het ziekteverzuim voor iedereen. In bedrijven waar mensen met een arbeidsbeperking werken, stijgt de tevredenheid van alle medewerkers en melden mensen zich minder vaak ziek met ‘vage’ klachten. Als er openheid bestaat over en begrip van (psychische) problemen, voelen mensen zich vaker veilig en gewaardeerd.

 

Fonds Psychische Gezondheid
Nationale initiatiefnemer van de Landelijke dag psychische gezondheid is het Fonds Psychische Gezondheid. Dit fonds financiert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten en heeft als doel nieuwe en betere behandelmethoden mogelijk te maken om mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht te bieden op een beter leven. Onderdeel van het Fonds is bijvoorbeeld de Psychowijzer. Deze biedt heldere en betrouwbare informatie over psychische gezondheid en psychische problemen. Beschreven onderwerpen zijn onder meer: depressie, angst en stress. U vindt er brochures, testen, ervaringsverhalen en andere interessante informatie.

 

Eigen kracht
Mensen met een psychische aandoening kunnen ook last hebben van vooroordelen en soms zelfs discriminatie. Voor hen is www.samensterkzonderstigma.nl wellicht interessant: een website die veel informatie geeft over wat het voor mensen met een psychische aandoening betekent en hoe zij dit omzetten naar eigen kracht.

 

Hulp van HumanCapitalCare
Wilt u graag meer informatie over psychosociale vraagstukken of kunnen we u helpen met bijvoorbeeld beleidsvorming, openheid in uw organisatie of individuele hulp voor een medewerker? Neem dan gerust contact op met ons.

terug naar overzicht