OVAL: Bedrijfsarts scoort beter voor omgaan met privacy

Werknemers meer tevreden over behandelen medische gegevens
Tilburg, 26 juni 2019 – Bedrijfsartsen gaan steeds beter om met privacygevoelige en vertrouwelijke informatie van medewerkers die met een arbodienst te maken hebben. Werknemers zijn daar in toenemende mate tevreden over. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos.

Ipsos enquêteerde ruim 900 werknemers die begin dit jaar te maken hebben gehad met een arbodienst. Hierbij is de dienstverlening van zowel bedrijfsarts als casemanager tegen het licht gehouden. Onder meer de werkwijze en het contact zijn onderzocht.

Vertrouwelijkheid
Over de gehele linie blijken werknemers net zo tevreden over de arbodienst als in 2016, toen een soortgelijk onderzoek werd gehouden. Dat geldt ook voor het oordeel over de bedrijfsarts. Opvallend is wel dat de bedrijfsarts in toenemende mate wordt gewaardeerd op het gebied van privacy van werknemers. Vooral als het gaat om het vertrouwelijk omgaan met medische gegevens scoren de arboprofessionals nu beter. 83 procent van de onderzochte werknemers is hier ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over, terwijl dit in 2016 nog 73 procent was. Niet meer dan 3 procent van de dit jaar ondervraagde werknemers zei ‘ontevreden’ of ‘zeer ontevreden’ te zijn.

Over de onafhankelijkheid was 71 procent content tegenover 62 procent in 2016. Slechts 5 procent gaf aan ontevreden te zijn. Ook als het gaat om de duidelijkheid van de afspraken en het daadwerkelijk nakomen daarvan scoort de bedrijfsarts nu hoger.

Het onafhankelijke onderzoek vond plaats in opdracht van de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL. Directeur van OVAL Petra van de Goorbergh is verheugd over de uitkomsten. “Juist op punten als onafhankelijkheid en privacy, waar regelmatig discussie over is, zien we mooie resultaten. Dat biedt duidelijk perspectief.” Volgens Van de Goorbergh zijn er meerdere verklaringen voor de betere cijfers. “De regelgeving op gebied van privacy vanuit de overheid en Europa is aangescherpt. Werknemers zijn zich bewust van hun rechten op dit vlak, daarom geven arbodiensten extra voorlichting aan werkgevers en werknemers over privacyaspecten. Daarnaast geven arbodiensten extra trainingen aan leidinggevenden over de goede dialoog met de werknemer. Dat past bij de maatschappelijke trend dat er meer aandacht is voor het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Als branche blijven we hieraan werken. Iedere werknemer moet er op kunnen vertrouwen dat zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan.”

Onafhankelijkheid
Ten slotte worden de gevolgen van de in 2017 vernieuwde Arbowet, waarin privacy en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts expliciet zijn opgenomen, meer en meer zichtbaar. “Gecertificeerde arbodiensten hebben hier veel aandacht voor”, aldus de OVAL-directeur.

In lijn met de scores voor de bedrijfsarts steeg ook de tevredenheid over de manier waarop de casemanager met privacy omgaat. Op alle aspecten wordt beter gescoord. Werknemers zijn vooral te spreken over zijn of haar onafhankelijkheid: die nam toe van 49 naar 67 procent.

Het feit dat ook deze casemanagers goed scoren, stemt OVAL tot extra tevredenheid. “Goede bedrijfsgezondheidszorg en preventie vragen om teamwork waarbij de krachten van bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen, arboverpleegkundigen en andere professionals worden gebundeld en ieder op zijn of haar deskundigheid wordt ingezet. Juist daarom is het goed om te zien dat ook deze mensen -die net als bedrijfsartsen gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim- op het aspect van privacy beter worden beoordeeld.”

Het gehele trendrapport van het klanttevredenheidsonderzoek is hier te vinden.

Over OVAL
OVAL bundelt de krachten van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. Zij maken samen duurzame inzetbaarheid werkend. Hun opdrachtgevers zijn werkgevers, verzekeraars, UWV, gemeenten en individuele werknemers en werkzoekenden. OVAL-leden voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze worden hier regelmatig op getoetst. HumanCapitalCare is OVAL-lid.

terug naar overzicht