Stimuleren van in- en externe mobiliteit

HumanCapitalCare adviseert over het bevorderen van de interne en externe mobiliteit van medewerkers. dat kan zowel gaan om het bevorderen van periodieke taakwisseling binnen de organisatie (job rotation), als om het faciliteren en begeleiden van in- en externe, vrijwillige en gedwongen mobiliteit en van-werk-naar-werk. Hierbij is het van belang de belasting van de individuele medewerker in kaart te brengen. Dit doen we door het opstellen van functiebelastingsprofielen per taak.

 

Inzetbaar personeel optimaal benut en re-integratie versnellen

Door het gebruik van functiebelastingsprofielen kan snel worden beoordeeld waar de medewerker met (latente) klachten nog ingezet kan worden (Jobcarving). Zo wordt de capaciteit van het inzetbaar personeel beter benut en het re-integratietraject bij zieke medewerkers wordt versneld.

 

De functiebelastingsprofielen

De belastingsprofielen zijn een instrument om herplaatsing binnen de organisatie te ondersteunen. Dit is conform de verplichting van de ‘procesgang eerste en tweede ziektejaar’.

 

Deze ondersteuning is deels praktisch van aard. Het geeft antwoord op de vraag: welke functies zijn passend voor een medewerker die, door beperkingen als gevolg van ziekte, ongeschikt is voor het eigen werk? Anderzijds is de inzet van functiebelastingsprofielen theoretisch van aard. De vraag “Is er wel/geen passend werk binnen spoor 1?” kan met inzet van de belastingsprofielen eenduidig en goed onderbouwd worden beantwoord. Dit is ter ondersteuning van de opbouw van het RIV, het re-integratieverslag. (Poortwachter dossier dat in de 91ste week van langdurige ziekte naar het UWV wordt gestuurd).

 

Preventie De functiebelastingsprofielen worden ook als preventief instrument voor leidinggevenden gebruikt om vanuit een preventief kader met een werknemer in gesprek te gaan over eventuele toekomstperspectieven. Bijvoorbeeld in de situatie dat een werknemer aanhoudend aangeeft medische klachten te ervaren, echter nog niet in die mate, dat een uitval op grond van ziekte aan de orde is.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het stimuleren van de interne en externe mobiliteit, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap, in uw organisatie? Neem dan contact op met Remco Fransen, Manager Organisatie Advies, via telefoonnummer 06-21274675 of per e-mail: r.fransen@humancapitalcare.nl.

 

Lees ook meer over:

 

HumanCapitalCare helpt u verder. Ook op weg naar duurzame inzetbaarheid.

 

Meer weten over de regeling, kijk dan op de website van SWZ.