Flexibele werkcultuur bevorderen

Flexibel en plaats onafhankelijk werken kan combinaties van arbeid en (mantel)zorg mogelijk maken, waardoor vrouwen én mannen werk en privé kunnen blijven combineren en hun zorgtaken kunnen verdelen.

 

Flexibilisering stelt werknemers bovendien in staat meer uren actief te blijven op de arbeidsmarkt. Vooral voor parttime werkende vrouwen geldt dat urenuitbreiding economische onafhankelijkheid kan bevorderen.

 

Het is in eerste instantie een zaak tussen werkgevers en werknemers om hierover tot maatwerkafspraken te komen. HumanCapitalCare kan desgewenst adviseren bij het maken van dergelijke afspraken met werknemers die arbeid en zorg beter willen combineren.

 

Goede afspraken over flexibele werktijden, thuiswerken, betaald en onbetaald verlof bij zorg voor kinderen of bij langdurige mantelzorg kunnen de inzetbaarheid van werknemers verbeteren. Het verhoogt tevens de aantrekkelijkheid van de werkgever. De kosten van het verlof zelf zijn niet subsidiabel.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bevorderen van een flexibele werkcultuur in uw organisatie? Neem dan contact op met Remco Fransen, Manager Organisatie Advies, via telefoonnummer 06-21274675 of per e-mail: r.fransen@humancapitalcare.nl.

 

Lees ook meer over:

 

HumanCapitalCare helpt u verder. Ook op weg naar duurzame inzetbaarheid.

 

Meer weten over de regeling, kijk dan op de website van SWZ.