Het nieuwe coronavirus

Op dit moment is er wereldwijd veel aandacht voor het coronavirus. Met name voor bedrijven met medewerkers die reizen naar onder andere China is dit een actueel thema.

In Nederland houden het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en geven ze richtlijnen over (preventieve) maatregelen. Om onnodige gezondheidsrico’s, onnodige maatregelen en onrust te voorkomen, adviseert HumanCapitalCare vooralsnog deze richtlijnen te volgen: 

 • Volg het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op. Het reisadvies wordt voortdurend aangepast.
 • Raadpleeg regelmatig de actuele informatie van het RIVM. Bij de veelgestelde vragen staan onder ander informatie over hygiënemaatregelen en adviezen voor mensen met symptomen, mensen die de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest of mensen die de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus.
 • Volg de algemene hygiënemaatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus:
  • Was regelmatig de handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Besteed aandacht aan het kopen, wassen, scheiden, verhitten en koelen van levensmiddelen.
  • Maak regelmatig schoon (onder andere deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen en kranten).
 • Vermijd contact met zieke mensen (onder andere hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking).
 • Medewerkers die verblijven in een risicogebied dienen markten met levende dieren te vermijden.
 • Medewerkers die verblijven in een risicogebied dienen grote groepen mensen te vermijden.

Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven; zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Omdat andere coronavirussen zich niet via karton etc. verspreiden, is er geen reden om aan te nemen dat dit voor het nieuwe coronavirus anders is. Pakketjes uit China, bijvoorbeeld, zijn dan ook geen besmettingshaard.

Vragen over reizen naar risicogebieden

Voor medewerkers die reizen naar of terugkomen uit risicogebieden gelden, op het moment van publicatie, de volgende richtlijnen:

 • Medewerkers die in de afgelopen twee weken in een van de risicogebieden zijn geweest en koorts en luchtwegklachten hebben, moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts. Hierbij dienen zij te melden dat ze in een van de risicogebieden zijn geweest. Zij moeten ook de bedrijfsarts hierover informeren.
 • Medewerkers die geen van bovenstaande klachten hebben, maar die in de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest en/of die in de afgelopen twee weken in direct contact zijn geweest met een patiënt met een coronavirusinfectie laat de werkgever tijdens de incubatietijd (veertien dagen) van het werk geweerd worden en kunnen thuis werken. Indien zich klachten voordoen dan dient de medewerker direct telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Tijdens dit contact moet gemeld worden dat de medewerker in een risicogebied is geweest en/of in contact is geweest met een patiënt die besmet is het met het coronavirus. Zij moeten ook de bedrijfsarts hierover informeren. Deze maatregelen gelden niet voor eventuele huisgenoten van de medewerker.

Natuurlijk kunnen klanten van HumanCapitalCare en hun medewerkers met vragen rondom het nieuwe coronavirus altijd bij ons terecht. Samen met de bedrijfsarts kan een werkgever bespreken of (aanvullende) maatregelen nodig zijn, zodat zij hierover alle medewerkers en leidinggevenden van reizende medewerkers kan informeren.

terug naar overzicht