Ligt úw hitteplan al klaar?

Veranker werken bij hitte in uw beleid

 

De komende dagen wordt het wederom extreem warm in Nederland. Het klimaat verandert, de verwachting is dat de zomers steeds heter worden en de extremen steeds extremer. Ad hoc aanpassingen doen als er ineens een hittegolf aankomt, kost tijd en geld en is vaak minder efficiënt. Maatregelen structureel verankeren in het beleid levert meer op. In dit artikel leest u wat de wettelijke verplichtingen zijn en waar een hitteplan aan moet voldoen. De moeite waard, want het kost uw bedrijf maar ook de BV Nederland veel geld als we niet proactief acteren.

 

Wettelijke zorg voor uw medewerker

Soms stijgt het kwik ineens tot ver boven de 30 graden, de komende dagen naar verwachting zelfs boven de 40. Wat doe je dan? Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van uw werknemers. De werkplek mag geen schade veroorzaken aan de gezondheid van uw personeel, zo stelt de Arbowet. Maar wat betekent dat bij hitte? Voor kantoorwerk zijn wel duidelijke indicaties te geven wanneer het te warm is om te werken. Maar het is natuurlijk voor iedere werkplek anders. Afhankelijk van bijvoorbeeld het soort werk, de luchtvochtigheid, het gebouw of de werkomgeving. Als u personeel hebt, bent u verplicht een risico-inventarisatie en –evaluatie uit te (laten) voeren. Daarin kan bepaald worden wat per werkplek de grenzen zijn. Er zit immers een hemelsbreed verschil tussen de werkplek van een dakdekker en een kantoormedewerker of een orderpicker in een gekoelde omgeving.

 

Eigen hitteplan

Naast het advies uit de RI&E kunt u ook zelf diverse maatregelen nemen. Variërend van algemene adviezen uit het Arbobesluit tot praktische tips van het Arboportaal bij werken in de buitenlucht. Landelijk stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – met advies van het KNMI – het Nationaal Hitteplan op, vooral bedoeld voor zorginstellingen en kwetsbare groepen. Als organisatie kunt u ook een eigen hitteplan opstellen. Met maatregelen die voor uw organisatie het nuttigste zijn. Denk bijvoorbeeld na of werken in de hitte nodig is, of het afgewisseld kan worden met ander werk, zorg voor geschikte kleding en koel water, pas werktijden aan. Lees hier meer handige tips. Ook het opstellen van een tropenrooster is een optie. Maar werktijden kunt u niet zomaar aanpassen, dat kan in strijd zijn met de cao of arbeidsovereenkomst. Betrek dan ook de ondernemingsraad in uw plan/beleid. Nog een reden waarom het beter is niet alleen ad hoc te handelen, maar ook naar de lange termijn te kijken.

 

Goed werkklimaat

Kortom, voor een ondernemer is een goed klimaat op de werkvloer goud waard, want een goed klimaat leidt tot betere prestaties. Een hogere temperatuur zorgt voor minder productiviteit, zo blijkt uit onderzoek. Dat kan oplopen tot maar liefst 50 procent.

 

terug naar overzicht