Landelijke dag van de BHV

Aandacht voor de BHV’ers in uw organisatie

De Dag van de BHV (maandag 2 november) gaat over veiligheid en gezondheid op het werk. De inzet van de ruim 500.000 bedrijfshulpverleners in Nederland staat centraal. Het thema van 2020 is: ‘Dan vertrouw ik op jou’.

We willen allemaal dat we in het geval van een calamiteit kunnen vertrouwen op de (veilige) inzet van goed opgeleide en adequaat handelende BHV’ers. U kunt extra aandacht vragen voor de BHV’ers in uw organisatie door bijvoorbeeld een poster te maken met uw eigen BHV’ers erop. Op de website van de Dag van de BHV kunt u  hiervoor promotiemateriaal vinden.

Tips voor een adequate BHV-organisatie

BHV moet minimaal voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Tegelijkertijd worden in wetten, regels en normen steeds minder specifieke eisen genoemd. Het is vooral belangrijk de BHV-organisatie op maat te maken, afgestemd op de risico’s binnen uw organisatie. Om die reden zijn de uitkomsten van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) leidend voor het vormgeven van uw BHV-beleid.

Met deze tips bent u goed op weg met uw BHV-beleid:

1. Voldoende, getrainde BHV’ers

Zorg ervoor dat er altijd één en liefst nog twee BHV’ers beschikbaar zijn binnen de reguliere openingstijden. Vanzelfsprekend zijn ze opgeleid, getraind en geoefend. Het is net als met autorijden: eerst de theorie, vervolgens de praktijk en blijven herhalen en oefenen om u de vaardigheden meer en meer eigen maken. Daarover is de Arbowet ook duidelijk: er moet geoefend worden.

2. Oefen in de praktijk

U kunt het op papier nog zo goed hebben geregeld, als het in de praktijk niet werkt zal de hulpverlening niet adequaat zijn. Mensen maken ook hier het verschil. Schep voorwaarden voor snel, veilig en adequaat handelen, voor als het echt een keer fout gaat. En bedenk: dat hoeft niet eens binnen de eigen organisatie te zijn! Als een heftige brand bij de buren dreigt over te slaan naar uw pand, moeten uw BHV’ers ook onmiddellijk in actie komen om te ontruimen.

3. Maak de BHV’er herkenbaar

Natuurlijk kan een BHV’er een slachtoffer prima helpen zonder gekleurde hes aan. Toch is een felgekleurde hes belangrijk. De collega’s zien in één oogopslag bij wie ze moeten zijn, maar de professionele hulpverleners ook. Zij herkennen de BHV’ers die hen extra informatie kunnen geven of naar de plek des onheils zullen leiden.

4. Juiste materialen en middelen

Met opleiden, trainen en oefenen alleen bent u er nog niet. Als werkgever moet u de BHV’ers – wettelijk verplicht – voorzien van de juiste materialen en middelen. Portofoons bijvoorbeeld, als u met meerdere BHV’ers en ploegleiders werkt.

5. Vaste voorzieningen op orde

Zorg dat alle vaste voorzieningen in het gebouw op orde zijn. Denk aan vluchtwegen, vluchtwegplattegronden, instructiebordjes, nooddeuren, brandblusmiddelen en een AED. Voor alle voorzieningen geldt: aanwezigheid, zichtbaarheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid.

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Wilt u meer tips over het inrichten van een BHV-organisatie? Bent u benieuwd wat de verplichtingen zijn van de werkgever én van de werknemer? Wilt u weten hoeveel BHV’ers uw organisatie nodig heeft? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij HumanCapitalCare of kijk op de website van onze partner Crisicom.

terug naar overzicht