Kwetsbaarheid Citrix: security maatregelen houden gegevens veilig

De afgelopen tijd zijn er in de media verschillende berichten verschenen over de gevolgen van de ernstige kwetsbaarheid van Citrix. Citrix maakte deze ernstige kwetsbaarheid op 17 december jongstleden zelf bekend. Omdat HumanCapitalCare gebruikmaakt van Citrix (Citrix ADC en Citrix Gateway server) hebben we mitigerende maatregelen genomen, waardoor deze kwetsbaarheid niet misbruikt kon worden. Daarnaast zijn – uit voorzorg – onze omgeving en de genomen mitigerende maatregelen uitvoerig geanalyseerd door een extern security bedrijf. De analyse heeft uitgewezen dat er geen sporen van inbraak, verlies van gegevens en oneigenlijk gebruik van gegevens zijn gedetecteerd, waarbij tevens is bekrachtigd dat de genomen maatregelen afdoende zijn om aanvallers voor deze kwetsbaarheid buiten de deur te houden.

Natuurlijk houdt HumanCapitalCare haar infrastructuur en dataverkeer voortdurend in de gaten en werkt ze haar systemen continu bij in lijn met de laatste beschikbare security updates; ook voor de onlangs bekende kwetsbaarheden (CryptoAPI en RD Gateway) op systemen met Microsoft Windows. De continue monitoring zorgt ervoor dat in geval van nood direct kan worden ingegrepen.

Indien er vragen zijn over dit bericht, dan kunnen klanten terecht bij hun contactpersoon.

terug naar overzicht