Kanker op de werkvloer

1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker. Jaarlijks worden 40.000 medewerkers door de ziekte getroffen. Ook binnen uw bedrijf. Als goed werkgever wilt u uw werknemer met kanker zo optimaal mogelijk ondersteunen. Maar weet u hoe?

In het kader van Wereldkankerdag staat HumanCapitalCare stil bij de impact van deze ziekte. Ook op de werkvloer. Als een medewerker ziek wordt, komen er veel vragen op u af. Net als bij de zieke medewerker en de collega’s.

Vijf tips voor goede begeleiding
Goede begeleiding door de werkgever kan van essentiële meerwaarde zijn om te voorkomen dat de werknemer langer thuis blijft dan nodig. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) geeft – in het kort – 5 tips voor een goede begeleiding bij kanker.

 1. Blijf met elkaar in gesprek
  Kanker is heel ingrijpend, maar blijf in gesprek met elkaar. Houd rekening met de ziektefase, zet geen druk maar bied begeleiding en ondersteuning om bij elkaar betrokken te blijven. Stem met elkaar af hoe en wanneer met elkaar gecommuniceerd wordt.
 2. Ondersteun leidinggevende en collega’s
  Oprechte belangstelling voor de persoon zelf zorgt voor een vertrouwensband. Deze basis is nodig om over en weer te kunnen vertellen waar men tegenaan loopt, zodat mogelijke problemen samen opgelost kunnen worden. De HR-professional of werkgever kan de leidinggevende en collega’s ondersteunen om deze band optimaal te houden. Daarnaast deelt de HR-professional of werkgever informatie over de wet en regelgeving bij verzuim en het verzuimbeleid binnen de organisatie.
 3. Doorbreek het taboe op de werkvloer
  Informatie geven en delen voorkomt dat er zelf invulling wordt gegeven aan het ziektebeeld. Het organiseren van een bijeenkomst over kanker kan het taboe op de werkvloer doorbreken.
 4. De juiste expertise
  Vaar niet alleen op de wet- en regelgeving bij ziekte maar laat je bijstaan door goede partijen. Zorg er als werkgever of HR-professional voor dat je de juiste partijen inschakelt die ervaring hebben met de begeleiding bij kanker zoals je eigen bedrijfsarts of adviseur voor werk en gezondheid. Kies een partij die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, zodat er naar behoefte ondersteuning kan plaatsvinden en er geen onnodige of verkeerde intervisies worden ingekocht.
 5. Stuur op benutbare mogelijkheden
  Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Stuur zo nodig bij, maar laat de werknemer zelf oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.
terug naar overzicht