Houd uw mantelzorgers vitaal

Steeds meer mantelzorgers in Nederland dreigen overbelast te raken. Zeker degenen die de zorg voor een naaste combineren met een betaalde baan. Met behulp van een bedrijfsmaatschappelijk werker kunt u hier makkelijker op anticiperen. Daarnaast biedt ook de zorgverzekeraar vaak ondersteuning. Op deze manier voorkomt u uitval.

Cijfers over het aantal mantelzorgers in Nederland variëren. Waarschijnlijk ligt het aantal op bijna 4 miljoen. Uit onderzoeken blijkt dat zo’n 400.000 mensen aangeven overbelast te zijn door mantelzorg. Een van onze arbeids- en organisatieadviseurs kan onderzoeken hoeveel mantelzorgers er in uw organisatie zijn en welke behoeften de mantelzorgers hebben om zo het management te adviseren bijvoorbeeld bij opstellen van beleid rondom mantelzorg.
Daarnaast is het in een werksituatie belangrijk dat mantelzorg op individueel niveau bespreekbaar is: hoeveel zorg verleent uw medewerker en wanneer? Wat betekent dat voor de balans werk-privé en wat heeft uw medewerker nodig om toch vitaal te kunnen blijven werken?

Uur later beginnen voorkomt stress
Een bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) maakt de situatie bespreekbaar door samen met de werknemer in gesprek te gaan met de leidinggevende en collega’s en te kijken wat uitkomst kan bieden. Oplossingen zijn vaak relatief eenvoudig, goedkoop én effectief voor zowel werknemer als werkgever. Bijvoorbeeld wat meer thuis werken, keuze in roosters, een eventuele herverdeling van werk of flexibele begin- of eindtijden. Een uurtje later beginnen kan veel verlichting bieden als je – voordat je naar je werk gaat – iemand thuis verzorgt. Bovendien voelen mantelzorgers zich gesteund als iemand meekijkt in oplossingen om de combinatie werk en zorg soepeler te laten lopen.

Balans werk-privé
De BMW’er kijkt ook welke andere mogelijkheden er zijn: hoe is het netwerk, kunnen er andere mensen ingezet worden, waar krijgt de medewerker energie van en wat kost energie. Een cursus balans werk-privé volgen is meestal een waardevolle investering.
Daarnaast kan de BMW’er inzicht bieden in de vele regelingen die er zijn, bijvoorbeeld verlofregelingen van de overheid of wettelijke mogelijkheden om werktijden aan te passen of minder uren te werken. Denk aan calamiteitenverlof en kort- en langdurend zorgverlof. Ook kan de BMW’er doorverwijzen naar bijeenkomsten voor mantelzorgers.

Zorgverzekeraar biedt hulp
Maar ook de zorgverzekeraar biedt vaak ondersteuning. Klanten met een collectieve verzekering bij een zorgverzekeraar kunnen uit de aanvullende verzekering vergoedingen krijgen voor vervangende mantelzorg of handige producten ontvangen zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico. Juist vanwege het voordeel dat dit oplevert voor bedrijven, is HumanCapitalCare een strategische samenwerking aangegaan met CZ.

Ondersteuning door CZ
Zo biedt CZ u bijvoorbeeld een pauze door 14 dagen per jaar vervangende mantelzorg te regelen. Maar CZ betaalt ook mee aan een mantelzorgcursus waarin u leert uw tijd slim in te delen en een balans te vinden tussen werk en privé. Verder heeft de zorgverzekeraar een handige tool waarmee u online makkelijk een agenda kunt delen om de mantelzorg af te stemmen en waarmee u zelfs vrijwilligers kunt zoeken. Daarnaast heeft CZ een aantal – gratis – praktische producten voor mantelzorgers. Zoals een Mantelzorgboek: een soort logboek dat overzicht biedt en handig is als naslag of voor overdracht. En met de Mantelzorgpas wordt meteen duidelijk dat u mantelzorger bent voor op het moment dat u iets overkomt.
Als uw medewerker geen gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering, kan hij/zij ook via de eigen aanvullende zorgverzekering aanspraak maken op bepaalde diensten.

We helpen u graag
Medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar houden kan alleen als er daadwerkelijk aandacht is voor mantelzorgers. Neem voor informatie of advies gerust contact op met HumanCapitalCare. We helpen u graag.

terug naar overzicht