Hans Trommel benoemd tot bestuurslid van de NVAB

Hans Trommel, directeur medische zaken van HumanCapitalCare, is benoemd tot bestuurslid van de NVAB, de wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen.

De NVAB is een inhoudelijke beroepsvereniging die de randvoorwaarden opstelt voor de kwaliteitsborging en het functioneren van bedrijfsartsen. Zo ontwikkelt de NVAB wetenschappelijke richtlijnen, kennis- en beleidsdocumenten om bedrijfsartsen te ondersteunen in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Ook stellen ze registratie- en certificeringseisen op.
Hans Trommel: “Bijna 90 procent van de bedrijfsartsen in Nederland is lid van de NVAB. Daarmee is de NVAB een grote vereniging en een belangrijke speler die op veel terreinen gesprekspartner is van de overheid en soms de politiek. We geven discussies over de toekomst mee vorm.”

Portefeuille: Preventie, duurzame inzetbaarheid en IT
Het NVAB-bestuur bestaat uit negen leden en een directeur en alle leden hebben een portefeuille. Hans Trommel is verantwoordelijk voor de portefeuille Preventie, duurzame inzetbaarheid en IT, thema’s die inhoudelijk overeenkomen met de dienstverlening van HumanCapitalCare. Hans Trommel: “Ik vertegenwoordig de NVAB op deze terreinen, bijvoorbeeld door namens de NVAB congressen en discussies bij te wonen en te overleggen met de OVAL. Daarnaast overleg ik namens de NVAB met het Capaciteitsorgaan. Daarin kijken we hoe we het dreigend tekort aan bedrijfsartsen in de toekomst het hoofd kunnen bieden. Zo moet er in de basisopleiding tot arts al meer bekendheid worden gegeven aan bedrijfsgeneeskunde. Daarover kunnen we dan in overleg met medische faculteiten. Zaken veranderen continu, zoals de wetgeving rondom ziekteverzuim en de positionering van de bedrijfsarts. In de functie van bestuurslid sta je aan de basis van de ontwikkelingen.”

Kijk voor meer informatie op https://www.nvab-online.nl

terug naar overzicht