Advies Gezondheidsraad over vaccinatie tegen kinkhoest

Werkgevers moeten hun medewerkers vaccinaties tegen kinkhoest aanbieden als deze in direct contact komen met jonge kinderen (tot 6 maanden), zo stelt de Gezondheidsraad. Niet zozeer voor de medewerkers zelf, maar ter bescherming van de kinderen die aan hun professionele zorg zijn toevertrouwd.

 

Dit advies geldt bijvoorbeeld voor mensen die in het ziekenhuis werken (bijvoorbeeld op de afdelingen pediatrie, neonatologie of spoedeisende hulp), maar ook voor medewerkers in de kraamzorg, bij consultatiebureaus of in de kinderopvang.

Bordetella pertussis
Medewerkers kunnen tijdens hun beroepsuitoefening door contact met andere mensen besmet raken met de voor kinkhoest verantwoordelijke bacterie Bordetella pertussis en daar ziek van worden. Voor de eigen gezondheid van de medewerkers is een vaccinatie niet direct nodig, bij gezonde volwassenen verloopt kinkhoest meestal zonder al te veel problemen of zelfs zonder symptomen en is behandeling niet nodig. Vaccinatie is wel nodig om de kinderen te beschermen die aan hun professionele zorg zijn toevertrouwd.

Gevaar voor de allerjongsten
Medewerkers die besmet zijn met de kinkhoestbacterie kunnen al hoestend anderen besmetten. Vooral jonge kinderen kunnen daar erg ziek van worden. De ernstigste vormen van kinkhoest, in uitzonderlijke gevallen zelfs leidend tot de dood, treden op bij de kinderen die nog niet of niet volledig door vaccinatie zijn beschermd. Dit geldt voor kinderen die nog geen drie doses vaccin hebben ontvangen. Volgens het Rijksvaccinatieprogramma is een kind van zes maanden en ouder ten minste drie keer tegen kinkhoest gevaccineerd en zou dan gedurende een aantal jaar voldoende beschermd moeten zijn tegen kinkhoest. De Gezondheidsraad vindt dat onvolledig beschermde kinderen in bescherming genomen moeten worden.

Periodieke herhaling
Medewerkers die zich laten inenten vanwege hun werk met jonge kinderen moeten deze inenting periodiek herhalen. De beschikbare vaccins tegen kinkhoest bieden namelijk geen levenslange bescherming. De Gezondheidsraad adviseert om medewerkers uit voorzorg eens in de vijf jaar een vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden.

Arbowet
Werkgevers moeten zich houden aan de Arbeidsomstandighedenwet, waarin staat dat zij verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers. Daarbij dient ook oog te zijn voor de bescherming van derden, zoals bij infectieziekten.
Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde de Gezondheidsraad in een eerder advies twee kaders waarmee werkgevers kunnen beoordelen wanneer vaccinatie aan te raden is: één om de gezondheid van medewerkers te beschermen en één in het belang van derden, bijvoorbeeld kwetsbare patiënten of jonge kinderen. Dit advies over kinkhoest maakt deel uit van de reeks adviezen over vaccinatie van medewerkers.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met HumanCapitalCare.

 

terug naar overzicht