En dan ben je leidinggevende: hoe moet dat?

Vaak loopt het zo: iemand is goed in het inhoudelijke werk en groeit van daaruit door tot leidinggevende. Gelukkig is het aansturen van mensen een vaardigheid die uitstekend te trainen valt. Het praktijkgerichte klantevent Vitaal Leiderschap brengt HR-managers, leidinggevenden, ervaringen en deskundigheid bij elkaar.

Fotograaf: Julia Harmsen.

 

Liefdevol begrenzen en daadkrachtig verbinden

Bijna niemand weet de kussens zo goed op te schudden als corporate antropoloog Jitske Kramer. In maart spreekt zij – tevens ondernemer, trainer en auteur – tijdens het klantevent over vitaal leiderschap. Een pragmatisch pleidooi over inclusie, luisteren naar verschillende standpunten, je aanpassen en toch jezelf zijn. Oftewel: jammen! Een beetje spanning in de ploeg mag best.

Leidinggeven; nu en 20 jaar geleden

Rond de eeuwwisseling waren organisaties veel meer afgebakend dan nu. Je had te maken met één team en met heldere grenzen. Je werkte lang samen in dezelfde formatie. Tegenwoordig gelden andere principes: ketensamenwerking, hoog verandertempo en mondige burgers, klanten en patiënten. Als leidinggevende ben je vandaag de dag niet alleen ‘van jouw team’, maar veel meer op de grens van jouw team naar buiten.

Ad hoc een veilige omgeving creëren

De teams in organisaties zijn dan ook tamelijk ad hoc en moeten flexibel kunnen omgaan met innovatie, met niet-weten. De leidinggevende kan dit faciliteren door een ‘psychologisch veilige bedding’ te creëren voor de groep mensen. Een vitale omgeving waarin ieders kracht en visie welkom is. Een context waarin de spanning er mag zijn en opgelost kan worden. Vitaliteit is niet zonder spanning.

 

“Ieder mens is welkom, maar niet elk gedrag.”
Bron: corporate antropoloog Jitske Kramer

 

Inclusie, de leider faciliteert

Inclusie betekent dat iedereen mag meedoen, meepraten en meebeslissen. Zoals bij jammen. Nieuwe invloeden verwelkomen en samen accommoderen. Het volledige potentieel uit de organisatie halen, door alle aanwezige perspectieven te benutten. Het vergt van de leidinggevende dat hij of zij:

  • zorgt voor een context waarin perspectieven uitgesproken mogen worden;
  • luistert naar verschillende standpunten, dit gaat altijd over grenzen heen;
  • daadwerkelijk bereid is om te worden geraakt en van mening te veranderen;
  • voldoende diversiteit in huis haalt, zowel demografisch als qua opleidingsniveau, voor een goede aanhechting met het klantenbestand dat immers ook divers is;
  • liefdevol grenzen aangeeft én daadkrachtig verbindt;
  • het ritme van het team steeds weer afstemt op wat nu de situatie is.

Do’s en don’ts

Een paar aansprekende do’s en don’ts als opwarmer voor het klantevent:

  • Neem geen beslissingen over anderen zonder experts of betrokkenen uit te nodigen.
  • Luister tussen de regels door. Internationaal staan Nederlanders bekend als de regelneef, daardoor missen we wel eens de finesses.
  • Denk niet te snel ‘het is hier onveilig, ik moet ingrijpen’. Geef aan waar inspraak mogelijk is. Laat emoties, chaos en rebellie toe bij het vormen van een cultuur.

Het klantevent Vitaal Leiderschap wordt in maart georganiseerd op drie locaties. Drs. Jitske Kramer – expert in diversiteit, inclusie, internationaal samenwerken en organisatiecultuur – is keynote spreker van het event. Samen met haar delen wij graag onze kennis en ervaringen met onze klanten over de impact van Vitaal Leiderschap op organisaties. Klanten van HumanCapitalCare kunnen zich gratis aanmelden voor dit klantevent.

 

terug naar overzicht