Direct boete bij ontbreken RI&E

RI&E: Breng arbeidsrisico’s in kaart

Arbeidsongevallen en bedrijfsziekten zijn een toenemend en urgent probleem. Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden problemen in kaart gebracht en kan daarop geanticipeerd worden. Echter, 51% van de bedrijven heeft geen RI&E. Op het ontbreken van de RI&E staat sinds deze maand een boete.

Staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het al eerder aangekondigd, nu is het ook gepubliceerd in de Staatscourant. De Inspectie SZW mag direct boetes uitdelen als blijkt dat een bedrijf de arbeidsrisico’s niet in kaart heeft gebracht.

Invoeren boete
Arbeidsongevallen en bedrijfsziekten zijn een toenemend en urgent probleem, schreef de inspectie zelf al in haar laatste jaarverslag. De cijfers onderbouwen dit: tussen 50 en 70 slachtoffers van arbeidsongevallen en dik 4.000 (ex-)medewerkers met een beroepsziekte. Niet de achtergrond waartegen je zegt: laat die RI&E maar zitten.
Helaas is gebleken dat nog altijd meer dan de helft van de bedrijven geen RI&E heeft. Dit wordt per augustus 2019 niet meer geaccepteerd, vandaar dat de inspectie direct boetes mag uitdelen aan bedrijven die geen RI&E hebben.

Heeft u al een RI&E?
Met de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. De boete bij het ontbreken van de RI&E liegt er niet om: € 4500. Ook voor het ontbreken van de bijbehorende ‘Plan van Aanpak’ is de boete fors: € 3000. Het Plan van Aanpak is in feite een praktische ‘to do list’ waarin u bij elk verbeterpunt vermeldt wie het punt hoe en wanneer aanpakt. En niet onbelangrijk, het is integraal onderdeel van de RI&E dus ook wettelijk verplicht.

HumanCapitalCare kijkt graag samen met u welke risico’s uw organisatie precies loopt, welke risico’s het grootste zijn en wat er op korte termijn moet gebeuren. We stellen duidelijk de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor u vast en laten zien waar prioriteit nodig is. Vervolgens is het aan u om een plan van aanpak met verbetermogelijkheden te maken dat wij toetsen. Uiteraard kunnen we u daarin ondersteunen.

Praktijkvoorbeeld
José van de Vegte voert als senior adviseur / arbeidshygiënist van HumanCapitalCare veel RI&E’s uit. In dit artikel vertelt ze meer over de toegevoegde waarde van een RI&E voor relatie Keygene: “Met de RI&E laat je op voorhand zien waar de risico’s zitten zodat je preventieve maatregelen kunt treffen en nadelige effecten zoals bijvoorbeeld ongevallen of beroepsziekten kunt voorkomen. Dat zorgt voor een gezonde en veilige werkplek, maar ook voor continuïteit van een organisatie en tevreden medewerkers”.

 

terug naar overzicht