Coronavirus: aangepaste dienstverlening HumanCapitalCare

In verband met de meest recente maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, voert HumanCapitalCare de dienstverlening slechts zeer beperkt fysiek uit. Uiteraard volgen wij hierbij de richtlijnen vanuit de overheid en actualiseren wij onze maatregelen regelmatig op basis van de nieuwe inzichten en richtlijnen. Lees hier wat dat voor u en uw werknemers betekent.

Spreekuren van onze professionals

We voeren spreekuren zo veel mogelijk telefonisch of via videobellen uit, tenzij de situatie anders vereist. Afhankelijk van de situatie bespreekt onze professional of een fysieke (vervolg)afspraak onder de geldende voorwaarden wenselijk/mogelijk is.

(Gezondheids-)Onderzoeken

Het Preventief medische onderzoek (PMO): niet-fysieke handelingen worden daar waar mogelijk omgezet naar online/telefonisch contact. Bij fysieke handelingen nemen wij natuurlijk voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen in acht.

(Gezondheids-)onderzoeken zoals werkplekonderzoeken, Risico-inventarisaties & evaluaties (RI&E) en arbeidsdeskundige onderzoeken op locatie zullen (in overleg met u) daar waar mogelijk verzet worden.

Keuringen

Keuringen worden zoveel als mogelijk (zeker de niet-fysieke handelingen) omgezet naar online/telefonisch contacten. In het geval een keuring fysiek moet plaatsvinden, houden wij natuurlijk rekening met de geldende richtlijnen.

Trainingen

Daar waar mogelijk worden trainingen online gegeven. Staat er een fysieke training gepland? Dan nemen we op korte termijn contact met u op om dit om te zetten (daar waar mogelijk) naar een online training.

Verantwoord op afspraak

Komt u naar een van onze vestigingen? Download de flyer met onze veiligheidsvoorschriften vóór uw bezoek. Aan alle bezoekers vragen wij zich te registreren bij binnenkomst, een mondkapje te dragen bij verplaatsing door het gebouw en te verklaren dat ze klachtenvrij zijn. Op onze locaties zijn hiervoor formulieren aanwezig.

Meer informatie?

Hebt u vragen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van HumanCapitalCare. Meer informatie over het coronavirus en werk vindt u op onze speciale informatiepagina.

terug naar overzicht