Continue optimalisatie dienstverlening COVID-19 testen zorgpersoneel

Ruim een week geleden is aan HumanCapitalCare gevraagd het zorgpersoneel dat niet werkzaam is in een ziekenhuis te ondersteunen, te informeren en te adviseren bij het testen op het coronavirus. Een team van BIG-geregistreerde professionals is sinds vorige week – en gedurende de feestdagen – 7 dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur. We signaleren dat het aantal aanvragen iedere dag toeneemt, waarbij snelheid ten aanzien van de testaanvraag, het testen zelf en het vernemen van de uitslag voor zorgmedewerkers enorm van belang is.

 

Om zoveel mogelijk zorgmedewerkers snel en kwalitatief van dienst te kunnen zijn, optimaliseren we onze dienstverlening continu. Vorige week hebben we de complexe triage kunnen laten vervallen en sinds vandaag is het mogelijk om buiten de openingstijden online een aanvraag te doen voor het telefonische intake-gesprek. Dit weekend starten we met directe online aanvraag van de test bij de GGD, waardoor het telefonische intake-gesprek desgewenst kan vervallen (dit kan de zorgmedewerker zelf bepalen). We constateren namelijk een andere informatiebehoefte van de zorgmedewerkers, waardoor telefonisch contact tijdens de intake niet altijd nodig is. Dit betekent tijdswinst ten behoeve van de zorgmedewerker.

 

Na dit weekend analyseren we de resultaten van deze optimalisatie en informeren we onze klanten over de procesverbetering: de online testaanvraag, de persoonlijke telefonische terugkoppeling door een arts, het bespreken van de follow up, vastlegging in het medisch dossier en de terugkoppeling binnen de wettelijke kaders naar de werkgever. Door deze procesverbetering kunnen we ons tarief aanpassen (en met terugwerkende kracht verrekenen). Dit aangescherpte tarief blijft kostenneutraal, we bieden deze dienstverlening vanuit maatschappelijk belang zonder winstoogmerk aan. Hierover ontvangen onze klanten volgende week een nieuwsbrief.

 

Kijk hier voor meer informatie over de COVID-19 check.

 

terug naar overzicht