Combinatie werk en mantelzorg geeft steeds meer problemen

1 op de 5 mensen combineert het werk met mantelzorg (hulp voor meer dan 8 uur per week). Misschien ook wel in uw organisatie. Maar slechts 55 procent maakt dit kenbaar. Wat kunt u als werkgever doen om uw personeelsbeleid mantelzorgvriendelijk te maken? De landelijk Dag van de Mantelzorger op 10 november is wellicht een mooie aanleiding tot actie.

 

De helft van de werkgevers verwacht dat de combinatie van werk en mantelzorg de komende jaren meer problemen gaat geven, onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de vergrijzing, schreef De Volkskrant afgelopen zomer. Daarnaast zijn meer ouderen en vrouwen gaan werken – uitgerekend de groepen die het vaakst mantelzorg verlenen.

Veel mantelzorgende werknemers zien ervan af om korter te gaan werken, waardoor de zorg ten koste gaat van hun vrije tijd, en soms van hun gezondheid. Vaak durven werknemers niet met hun baas te bespreken dat ze mantelzorger zijn. Mezzo – de landelijke vereniging voor mantelzorgers – benoemt helder de valkuilen en geeft praktische tips voor mantelzorgers.

 

Hoog verzuim

Vooral bij langdurige intensieve mantelzorg is het verzuim hoog: een kwart van de werknemers in deze situatie meldt zich op den duur minimaal twee aaneengesloten weken ziek per jaar.

 

Wat kunt u als werkgever doen?

Een mantelzorgvriendelijke organisatie levert winst op voor u als werkgever én voor uw werkende mantelzorgers. De eerste stap naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat is bewustwording en het thema bespreekbaar maken op de werkvloer. Maar als werkgever kunt u uw medewerker ook op diverse andere manieren ondersteunen. Via wettelijke regelingen of via persoonlijke begeleiding door een professional.

 

Wettelijke regelingen zijn bijvoorbeeld:

 • verlofregelingen zoals kort- of langdurig zorgverlof en de calamiteitenregeling.
 • flexibel werken: soms kan een uurtje later beginnen al veel uitmaken. Denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden, thuiswerken, overuren sparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties en parttime werken.

 

Bij individuele ondersteuningsmogelijkheden door een professional kunt u denken aan:

 • Inzet van een bedrijfsarts/arbodienst bijvoorbeeld bij een verstoorde werk-privébalans, stress, werkdruk of gezondheidsklachten van uw werknemer.
 • Een bedrijfsmaatschappelijk werker: deze verleent psychosociale hulp, bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de situatie en begeleiding bij oplossingen.
 • Een vertrouwenspersoon die er is als uw medewerker zijn verhaal kwijt wil – want dat lucht enorm op – maar niet wil dat iemand het te weten komt.
 • Ondersteuning door een steunpunt mantelzorg dat informatie en advies kan geven, een luisterend oor biedt en het aanbod van zorg- en hulpinstanties in de omgeving kent, dus goed kan doorverwijzen. Ook organiseren steunpunten mantelzorg lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers.
 • Vervangende zorg waardoor uw medewerker even op adem kan komen.
 • Doorverwijzing naar een mantelzorgmakelaar. Deze ondersteunt bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Daarmee kan de overbelasting van uw werknemer wellicht teruggedrongen of voorkomen worden. Ook de organisatie Werk&Mantelzorg zet Nederland in beweging naar een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat om zo dit grote maatschappelijke vraagstuk oplossen. Zij denken mee in de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat de combinatie werk en mantelzorg in Nederland mogelijk is. Dit doen zij samen met publieke, overheids- en private partijen. Werk&Mantelzorg wil werkgevers inspireren om heel Nederland mantelzorgvriendelijk te maken.
 • Naast whitepapers, informatie over benchmarking en persoonlijke verhalen bieden zij online 4 stappen naar een mantelzorgvriendelijke organisatie.

 

Werk&Mantelzorg

 1. Bespreken: maak duidelijk wat mantelzorg precies is, maak het bespreekbaar en voer een eerste peiling uit in uw organisatie.
 2. Beschrijven: beschrijf de mogelijke faciliteiten en regelingen in het HR-beleid.
 3. Bekwamen: dieper ingaan op het bespreken van mantelzorgsituaties en het actief handelen.
 4. Borgen: zorg dat ook in de toekomst mantelzorgvriendelijk werken in uw organisatie geborgd blijft.

 

Meer informatie of praktische hulp?

Wilt u meer informatie over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, adviezen over beleid of de implementatie ervan? Of juist individuele ondersteuning van uw medewerkers? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met HumanCapitalCare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar overzicht