Beweeg!

Nederland is koploper bewegen, maar ook koploper zitten blijkt uit de Eurobarometer. Blijven bewegen tijdens het werk is het devies, want het een heft het ander niet op. Een mooi startmoment is wellicht de Nationale Sportweek die van 15 tot en met 23 september plaatsvindt.

 

Er is een duidelijk verband tussen bewegen en vitaliteit. Te weinig bewegen leidt tot kans op klachten aan het bewegingsapparaat, obesitas en het ontstaan van hart- en vaatziekten. Maar belangrijker nog: vitale werknemers zitten beter in hun vel, verzuimen minder en zijn productiever. Alle reden dus om uw medewerkers te stimuleren tot beweging. Denk aan lunchwandelen, staand telefoneren of vergaderen, zit-stabureaus en een fietsenplan. Of beloon gezond bewegen: koppel het bijvoorbeeld aan sponsoring van een goed doel of sparen voor sportieve producten. Bekend staan als gezond bedrijf is ook beter voor het imago van uw organisatie.

 

Sporten is fun!

Wat sporten betreft, doen we het goed in Nederland! Uit de Eurobarometer die net voor de zomer gepubliceerd is – geanalyseerd door het Mulier Instituut– blijkt dat de wekelijkse sportdeelname in Nederland hoger ligt dan gemiddeld in de EU: we nemen de 4e plaats in op de Europese ranglijst. Alleen Scandinavië scoort beter. En in recreatief en niet-sportgerelateerd bewegen (zoals fietsen, dansen en tuinieren) is Nederland koploper in de EU: 80% van de Nederlanders beweegt wekelijks. Leuk is ook dat Nederlander het enige land is waar plezier als belangrijke motivatie wordt genoemd om te sporten, naast verbetering van fitheid, gezondheid en ontspanning.

 

Koploper bewegen én zitten

Bijzonder is dat we dus enerzijds koploper bewegen zijn, maar ook koploper in zitten! Volwassen Nederlanders zitten volgens TNO gemiddeld 10,1 uur op een werkdag. Ook daarmee zijn we aanvoerder van de Europese ranglijst. En: hoe hoger het opleidingsniveau, des te hoger het zitgedrag.

Er zijn nog geen onderzoeken of richtlijnen die aangeven hoe deze koploper-posities zich met elkaar verhouden. Maar duidelijk is wel dat te lang achter elkaar zitten de gezondheid schaadt en dat dit vrijwel niet gecompenseerd kan worden met sporten buiten werktijd.

 

Alleen een fietsplan helpt niet; commitment is belangrijk

HumanCapitalCare heeft veel kennis en expertise in huis. Voor veel klanten brengen we met een preventief medisch onderzoek of de RI&E het zittende werk in kaart, maar we kijken ook naar zaken als de werkplek, werkhouding, stressfactoren en beweging. Op basis hiervan kunnen we heel nauwkeurig risicogroepen inventariseren en aangeven wat er preventief mogelijk is. Met voorlichting en training leren we hoe beweging te integreren is in het werk en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Essentieel daarbij is dat de verandering zowel top-down als buttom-up moet plaatsvinden. Er moet voldoende draagvlak zijn en het management moet het goede voorbeeld geven. Maar gezondheid is van iedereen dus ook de medewerker moet actief en gemotiveerd zijn. Betrek medewerkers bij de plannen en maak het tot een gezamenlijke actie. Want alleen een fietsplan instellen helpt niet, uw organisatie moet overtuigd zijn van het nut en de opbrengst van bewegen.

 

Online BRAVO-kompas

Heel praktisch zijn ook de richtlijnen en tips die in het online BRAVO-kompas van het Kenniscentrum Sport staan. Neem bijvoorbeeld niet-bewegen op als arbeidsrisico in uw RI&E en stimuleer het gezamenlijk bewegen want dat zorgt ook voor onderlinge verbinding. Naast informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden over Bewegen, vindt u hier trouwens ook informatie over Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning (BRAVO).

 

Meer informatie?

Bel of mail ons dan direct. We helpen u graag verder naar een actieve werkomgeving.

terug naar overzicht