Werknemers werken ongezond én onveilig

Werknemers werken vaak ongezond én onveilig. Dat maakte de Inspectie SZW bekend op 17 april jl. Reden om hier vandaag – op de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk – extra bij stil te staan.

Op dinsdag 17 april publiceerde de Inspectie SZW de Staat van arbeidsveiligheid. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. De Inspectie SZW doet een beroep op werkgevers én werknemers om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten en daarnaar te handelen. We zetten een aantal constateringen uit de publicatie op een rij:

 

  • Beroepsziekte: de blinde vlek

Het gaat om veilig én gezond werken. Ruim 4.100 mensen overlijden in 2016 als gevolg van een beroepsziekte. Bijna 80 procent van die slachtoffers is dan al gepensioneerd. Veel beroepsziektes komen namelijk pas na lange tijd aan het licht.

 

  • Risico’s gevaarlijke stoffen

Een kleine 60.000 werknemers werken in bedrijven waar zij kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, zonder dat het bedrijf deze risico’s adequaat beheerst. Voor blootstelling aan asbest gaat het nog eens om 47.000 werknemers. Slechts 15 procent van alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, beschikt over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen. Daarnaast hebben vier van de vijf risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd voor blootstelling van werknemers en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen.

 

  • Meer meldingen en ongevalsonderzoeken; minder dodelijke slachtoffers

Het aantal arbeidsongevallen onder uitzendkrachten neemt nog steeds toe. Eén van de vijf geregistreerde slachtoffers is uitzendkracht. Ook jonge werknemers zijn vaker slachtoffer. Relatief de meeste arbeidsongevallen, ook die met dodelijke afloop, doen zich voor bij de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder.

 

Lees hier het hele artikel van Inspectie SZW.

 

Voorkomen, beter dan genezen maar hoe dan?

Voorkomen is beter dan genezen, maar hoe kunt u uw organisatie nu veilig en gezond maken en houden? Een greep uit de mogelijkheden:

 

  • Risico-Inventarisatie en –Evaluatie

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u eventuele risico’s in kaart. En met dit inzicht kunt u risico’s verkleinen en de veiligheid en gezondheid verbeteren. Slechts 27 procent van de bedrijven heeft belangrijke risico’s geïnventariseerd, stelt Inspectie SZW.

 

  • Goede Preventiemedewerkers 

Een goede Preventiemedewerker is – naast een verplichting – goud waard voor iedere organisatie. Met een preventiemedewerker hebt u zelf interne deskundigheid in huis om preventie van ziekteverzuim en ongevallen beter vorm te geven.

 

 

  • Bewustwording medewerkers

 

Veiligheid en gezondheid begint ook bij bewustwording. Door het geven van voorlichting en instructies aan medewerkers met betrekking tot veilig werken en risico’s, creëer je deze bewustwording.

 

Kunnen we helpen?

Vanzelfsprekend kunnen wij u bij bovenstaande of andere preventieve maatregelen ondersteunen. Neem gerust contact met ons op.

 

 

terug naar overzicht