Veel interesse voor webinar 'Van werkstress naar mentale veerkracht'

14-12-2017

Op 12 december organiseerde HumanCapitalCare een interactief webinar waarin leidinggevenden handvatten en tips kregen om vanuit hun leidinggevende rol de mentale veerkracht van medewerkers te vergroten. Ruim 1.000 externe relaties schreven zich in, 492 kijkers volgden het webinar live. Wilt u ook de mentale veerkracht van uw medewerkers versterken? Kijk het webinar dan terug via deze link.

lees meer

Webinar 'Van werkstress naar mentale veerkracht' voor leidinggevenden

27-11-2017

Herkent u als leidinggevende of hr-professional de signalen van (werk)stress bij uw medewerkers op tijd? Hoe gaat u hierover in gesprek met uw medewerkers? En hoe helpt u ze weerbaarder te maken tegen werkstress? Op 12 december organiseert HumanCapitalCare een gratis en interactief webinar waarin leidinggevenden handvatten en tips krijgen om vanuit hun leidinggevende rol de mentale veerkracht van medewerkers te vergroten.

lees meer

Gemeente Veldhoven en HumanCapitalCare halveren ziekteverzuim

24-11-2017

In vijf jaar tijd werd het ziekteverzuim bij Gemeente Veldhoven teruggebracht van 7 procent naar 3,2 procent. In een interview dat op 23 november jl. verscheen in het Eindhovens Dagblad praten Gemeentesecretaris Erik de Ruiter van Gemeente Veldhoven en Menno Remans, commercieel manager bij HumanCapitalCare over hun samenwerking, behaalde resultaten en de weg daar naartoe.

lees meer

Week van de Werkstress: 'Van werkstress naar mentale veerkracht'

13-11-2017

Uit onderzoek blijkt dat 23% van het langdurige verzuim stress gerelateerd is. De gemiddelde verzuimduur bij stress is 192 dagen. Werkstress helemaal voorkomen is een utopie. De vraag is: hoe ga je om met werkstress?

lees meer

Zorg voor uw mantelzorgende medewerkers

09-11-2017

Zo’n 4 miljoen Nederlanders zijn mantelzorger. Velen combineren het met een betaalde baan. Vaak lopen ze daar niet mee te koop. Maar steeds meer mantelzorgers raken overbelast. Tijd om te kijken hoe u uw mantelzorgende medewerkers preventief kunt ondersteunen. Want als ze uitvallen zijn zij en u verder van huis. Vooral voor branches waar veel vrouwen of relatief ouderen werken, wordt het probleem steeds nijpender.

lees meer

Gertjan Beens nieuwe voorzitter NVAB

08-11-2017

Gertjan Beens, bedrijfsarts bij HumanCapitalCare, volgt Jurriaan Penders op als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 november jl. is Gertjan Beens als nieuwe voorzitter benoemd.

lees meer

Nieuw kantoor geopend in Assen

30-10-2017

Aan de Transportweg 10c te Assen is het nieuwste regiokantoor van HumanCapitalCare gevestigd. Donderdag 26 oktober waren algemeen directeur Erik van Lenthe, regiodirecteur Gert Kiel, burgemeester Marco Out en Stefan Zevenberg van Asserstadloop sprekers tijdens de openingsbijeenkomst. In aanwezigheid van vele relaties werd het nieuwe pand officieel in gebruik genomen. Via onderstaande link ziet u een videorapportage van de opening.

lees meer

Psychische zorgen? Maak het bespreekbaar

09-10-2017

Nederland telt 280.000 mensen met een ernstige psychische stoornis, wellicht nog wel meer. Gelukkig zijn 200.000 van hen gewoon aan het werk. Misschien wel bij uw organisatie?
10 oktober is de Landelijke dag psychische gezondheid. Een mooi moment om te kijken waar u als organisatie staat en wat uw medewerkers of u nodig hebben op psychosociaal vlak.

lees meer

Overname Focus verbreedt aanpak duurzame inzetbaarheid

25-09-2017

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging, de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt en mensen zullen steeds langer doorwerken. “Als je dan als organisatie investeert in de gezondheid, de betrokkenheid en de ontwikkeling van werknemers, dan levert je dat competente, gemotiveerde en gezonde werknemers op. Door de overname van loopbaanadviesbureau Focus Nederland – per 1 oktober aanstaande – kunnen we nu onze 65.000 klanten een compleet en integraal programma bieden”, aldus Wim Huijbregts, algemeen directeur HumanTotalCare.

lees meer

Pesten is een kostbare zaak

18-09-2017

Volgens onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt meer dan een half miljoen mensen weleens gepest te worden op het werk, van wie 80.000 structureel. Daar hangt een fors prijskaartje aan. Hoe zit het met pesten in uw bedrijf?

lees meer

HumanCapitalCare partner in OVAL-event

08-09-2017

‘En we werken nog lang en gelukkig’, is het thema van het event dat brancheorganisatie OVAL op 1 november aanstaande organiseert. HumanCapitalCare is partner van dit evenement.

lees meer

Training Preventiemedewerker bereidt medewerker voor op nieuwe rol

07-07-2017

1 juli ging de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet in. Met ingang van deze vernieuwde wet is de rol van de preventiemedewerker groter geworden. Hij krijgt meer verantwoordelijkheden en een prominentere rol in de organisatie. Veel werkgevers stellen de vraag: ‘Hoe bereid ik mijn preventiemedewerker hierop voor?’ Om haar klanten hierbij te helpen, biedt HumanCapitalCare de Training Preventiemedewerker.

lees meer

Inspirerend event over vitaal werken

29-06-2017

Toekomstbestendige organisaties zijn vitale organisaties. Daarom vindt op 14 september aanstaande in Maarssen het event Vitaliteit& plaats, om inspiratie op te doen voor gezonde mensen in een gezonde organisatie. Via HumanCapitalCare kunt u met korting hierheen.

lees meer

Advies Gezondheidsraad over vaccinatie tegen kinkhoest

22-06-2017

Werkgevers moeten hun medewerkers vaccinaties tegen kinkhoest aanbieden als deze in direct contact komen met jonge kinderen (tot 6 maanden), zo stelt de Gezondheidsraad. Niet zozeer voor de medewerkers zelf, maar ter bescherming van de kinderen die aan hun professionele zorg zijn toevertrouwd.

lees meer

Veilig werken bij tropische temperaturen

21-06-2017

De meest ideale temperatuur om te werken is 21,75 graden. Maar de komende dagen worden in Nederland tropische temperaturen verwacht. Dat maakt werken soms zwaarder. Vooral voor medewerkers die (deels) buiten werken of op lekken waar geen klimaatbeheersing is. Gelukkig kunt u met enkele eenvoudige maatregelen de overlast door hitte voor uw medewerkers beperken.

lees meer

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet 2017: wat moet u weten?

15-06-2017

Op 1 juli aanstaande treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt.

lees meer

RI&E is onderdeel van zakelijk succes

12-06-2017

Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de 3e Week van RI&E (risico-inventarisatie en
-evaluatie) plaats. Dit jaar ligt de nadruk op de mogelijkheden die een RI&E biedt voor ondernemers. Want een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit.

lees meer

RI&E: kansrijk instrument voor preventief gezondheidsbeleid

09-05-2017

Een risico-inventarisatie en –evaluatie is een verplichting, maar ook een mooie kans om laag verzuim, duurzame inzetbaarheid, werkplezier en bevlogenheid van medewerkers te realiseren. Jitske Postma, senior adviseur arbo bij HumanCapitalCare, legt in een artikel in het blad R]entree van het Vervangingsfonds uit waarom.

lees meer

Tijdelijke locatie kantoor Son

02-05-2017

HumanCapitalCare groeit en is volop in ontwikkeling. Reden om te gaan bouwen én verbouwen aan een nieuwe – uiteraard duurzame – werkomgeving voor het hoofd- en regiokantoor van HumanCapitalCare in Son.
In de tussentijd (14 maanden) nemen wij onze intrek in een tijdelijke locatie.

lees meer

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

24-04-2017

Onlangs woedde er een grote brand in het westelijk havengebied in Amsterdam. Door de enorme hoeveelheid rook moesten alle ramen en deuren in een groot gebied gesloten worden. Dat betekent dat ook de mechanische ventilatie uitgezet moet worden. Wie regelt dat in uw bedrijf of instelling? En ligt dat vast in het bedrijfsnoodplan?

lees meer

we-care maakt integraal gezondheidsmanagement makkelijker

24-04-2017

Om medewerkers gezond en vitaal te houden tot hun pensioen, is goede informatie noodzakelijk. Bijvoorbeeld over hun verzuim, tevredenheid, gezondheid en over de risico’s die ze lopen op het werk. De beschikbare informatie is vaak versnipperd. we-care bundelt alle gegevens waardoor alle puzzelstukken op hun plek vallen. Dit biedt inzicht, overzicht en regie. Kortom, een integraal systeem voor gezondheidsmanagement.

lees meer

Gebruik vanaf nu we-care: hét integraal gezondheidsmanagementsysteem

05-04-2017

Vanaf nu kunt u gebruikmaken van we-care: hét unieke, integrale systeem voor gezondheidsmanagement. Met we-care hebt u één systeem voor alle (stuur)informatie over verzuim, preventie en gezondheid. Uw vertrouwde e-care is onderdeel van we-care. Vandaar dat u vanaf nu enkel nog de knop ‘we-care’ terugvindt op onze website.

lees meer

HumanCapitalCare partner hackaton Euro Hockey League

04-04-2017

De Euro Hockey League (EHL) is het hockey-equivalent van de Champions League. Tijdens het toernooi dat van 14 tot en met 17 april aanstaande plaatsvindt in Eindhoven, strijden de 32 beste heren hockeyteams uit Europa om de titel. Daarnaast is er de EHL Hackathon, waarbij wordt gewerkt aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van sport, arbeid & vitaliteit. HumanCapitalCare is hier – samen met ArboNed – partner van.

lees meer

Werken als bedrijfsarts, anders dan je denkt

10-03-2017

Voortbordurend op de SZW-campagne ‘Bedrijfsarts worden’, geven wij tijdens een webinar in 45 minuten inzicht in hoe het is om bedrijfsarts te zijn. Want bedrijfsarts zijn is zoveel meer dan je denkt. U bent van harte uitgenodigd om aan het webinar deel te nemen.

lees meer

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

27-01-2017

Op dinsdag 24 januari jl. heeft de Eerste Kamer de voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet aangenomen. De wet gaat per 1 juli a.s. in. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt.

lees meer

Overname Bedrijfsartsen5/5Kwadraat verstevigt positie HumanCapitalCare in Zuidwest Nederland

10-01-2017

HumanCapitalCare Company B.V. – onderdeel van HumanTotalCare – heeft per 1 januari jongstleden de combinatie Bedrijfsartsen5/5Kwadraat overgenomen. Deze overname verstevigt de positie van HumanCapitalCare in Zuidwest Nederland.

lees meer

Campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’

11-11-2016

In oktober startte de campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’. Het doel van de campagne is de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts te vergroten. Hiervoor laten tien ambassadeurs die werken als bedrijfsarts of in opleiding zijn tot bedrijfsarts, de mogelijkheden van het vak zien. Zo ook Christiaan Mollema van HumanCapitalCare.

lees meer

Steeds meer jongeren met een burn-out

10-11-2016

Werkstress is voor veel organisaties een groot probleem. Inmiddels is uit onderzoek van TNO gebleken dat werknemers van 30 t/m 34 jaar op dit moment de grootste risicogroep vormen; met het hoogste aantal burn-outgevallen en het meeste verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting. Preventief aan de slag gaan is de meest effectieve oplossing. We helpen u graag daarmee.

lees meer

Houd uw mantelzorgers vitaal

07-11-2016

Steeds meer mantelzorgers in Nederland dreigen overbelast te raken. Zeker degenen die de zorg voor een naaste combineren met een betaalde baan. Met behulp van een bedrijfsmaatschappelijk werker kunt u hier makkelijker op anticiperen. Daarnaast biedt ook de zorgverzekeraar vaak ondersteuning. Op deze manier voorkomt u uitval.

lees meer

Weer subsidie voor projecten duurzame inzetbaarheid

23-09-2016

Ook dit jaar kunnen organisaties die werk maken van duurzame inzetbaarheid een beroep doen op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. De subsidie is bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan fitte, gemotiveerde en goedgeschoolde werknemers, zodat ze makkelijker kunnen (blijven) werken tot aan hun pensioen. Organisaties mogen hiervoor HumanCapitalCare als adviseur inhuren.

lees meer

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

20-09-2016

Op 13 september jl. stemde de Tweede Kamer in met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Het doel van Minister Asscher met deze wetswijziging is om het functioneren van de bedrijfsgezondheidzorg voor werknemers en werkgevers te verbeteren en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking te verbeteren.

lees meer

Pesten snel aanpakken

20-09-2016

Van 19 tot en met 23 september loopt de Week Tegen Pesten, speciaal voor het onderwijs. Maar ook buiten het onderwijs komt pesten veelvuldig voor. Meer dan een half miljoen mensen zeggen weleens gepest te worden op het werk. De vraag is: wat doe je eraan?

lees meer

Steeds meer gehoorschade in Nederland

22-04-2016

Gehoorschade door beroepsmatige blootstelling aan lawaaibronnen is één van de meest gemelde beroepsziekten in Nederland. Hoe staat het in uw organisatie?

 

lees meer

Werken aan duurzame inzetbaarheid, hoe doe je dat?

14-04-2016

Duurzame inzetbaarhied is binnen veel organisatie een vanzelfsprekend thema geworden. De concrete invulling schiet echter nog vaak tekort. Samen met twee andere professionals deelde Raymond Winckler, arbeidsdeskundige bij HumanCapitalCare, zijn ervaring en advies in het vakblad Advisie.

lees meer

HumanCapitalCare werkt samen met GGD Reisvaccinaties

07-04-2016

HumanCapitalCare werkt samen met GGD Reisvaccinaties. De samenwerking houdt concreet in dat de GGD op locaties van HumanCapitalCare reizigersspreekuren houdt, dat klanten van HumanCapitalCare korting krijgen op het consult en reisartikelen en dat werknemers die zijn aangesloten bij HumanCapitalCare een speciale vaccinatiepagina krijgen in hun online, persoonlijke gezondheidsdossier my-care.

lees meer

Europese dag van de RSI

25-02-2016

Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (KANS) leiden nog steeds tot veel en bovendien langdurig verzuim – 3 maanden is echt geen uitzondering. Daarom is het 28 februari Europese dag van de RSI (internationaal wordt de term RSI gebruikt). De vraag is natuurlijk: hoe kunt u deze klachten voorkomen?

lees meer

HumanCapitalCare partner in event Werkgeluk van OVAL

19-02-2016

Iedereen wil leuk werk dat energie en voldoening geeft. Dat leidt tot meer plezier, vitaliteit en rendement. Werkgeluk! Voor het individu én voor de organisatie. Op 9 maart organiseert brancheorganisatie OVAL het event Werkgeluk. HumanCapitalCare is partner van dit event.

lees meer

Dag van de privacy: hoe veilig zijn uw gegevens?

26-01-2016

Donderdag 28 januari is het de Europese dag van de privacy. Een mooi moment om eens stil te staan bij de vraag hoe veilig uw gegevens eigenlijk zijn. Is uw draadloos internet beveiligd? Logt u in op openbare wifi? Laat u uw wachtwoorden onthouden? Beveiliging van data is voor veel mensen nog geen vanzelfsprekendheid. Maar wel voor HumanCapitalCare.

lees meer

Hans Trommel benoemd tot bestuurslid van de NVAB

05-01-2016

Hans Trommel, directeur medische zaken van HumanCapitalCare, is benoemd tot bestuurslid van de NVAB, de wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen

lees meer

Ziek door werkstress

16-11-2015

Meer dan 1 miljoen werknemers (1 op de 8) heeft last van werkstress. Werkstress is daarmee het grootste beroepsrisico in Nederland.

Het ministerie van SZW wil werkstress bespreekbaar maken en goede ideeën delen. Daarom vindt van 16 t/m 19 november voor de tweede keer de landelijke Week van de Werkstress plaats. Wat doet uw bedrijf?

lees meer

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

10-11-2015

Nederland telt zo’n 2,6 miljoen mantelzorgers van wie 1 op de 6 ook een betaalde baan heeft. Misschien wel bij uw bedrijf.
Voor velen dreigt overbelasting. Hoe helpt u uw (over)belaste medewerker en voorkomt u uitval?

lees meer

Subsidie op vitaliteitprogramma levensmiddelenindustrie

16-10-2015

HumanCapitalCare ontwikkelde een vitaliteitprogramma speciaal voor de Levensmiddelenindustrie. Met inzet van dit programma krijgen werkgevers grip en invloed op de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers. En dat is weer van belang voor de duurzame inzetbaarheid. Inzet van vitaliteitprogramma wordt voor bijna de helft gesubsideerd door de branchevereniging FNLI.

lees meer

Opnieuw subsidie voor projecten duurzame inzetbaarheid

13-08-2015

Ook dit jaar kunnen organisaties die werk maken van duurzame inzetbaarheid een beroep doen op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. De subsidie is bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan fitte, gemotiveerde en goedgeschoolde werknemers, zodat ze makkelijker kunnen (blijven) werken tot aan hun pensioen. Organisaties mogen hiervoor HumanCapitalCare als adviseur inhuren.

lees meer

HumanCapitalCare op Arbo Innovatie Congres

21-07-2015

Vernieuwen, doorbreken en anders denken! Het is een must voor HR managers, Arbo professionals, verzuimspecialisten en OR-leden. Laat u inspireren tijdens het Arbo Innovatie Congres op dinsdag 15 september a.s. Een van de sprekers is Esther Wegter-Hilbers, senior arbeid en organisatieadviseur bij HumanCapitalCare. Zij spreekt over de mogelijkheden van digitale oplossingen op het gebied van e-health, preventie en zorgtrajecten.

lees meer

Overname is officieel

18-06-2015

Op 17 juni is de overname van ArboNed door HumanCapitalCare bekrachtigd. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft toestemming gegeven en is de overeenkomst getekend.

lees meer

Overname ArboNed door HumanCapitalCare vergroot vitaliteitszorg in Nederland

29-04-2015

Met deze overname kan HumanCapitalCare haar innovatieve en unieke online gezondheidsplatform – voor werknemers en werkgevers – beschikbaar stellen aan ruim 70.000 werkgevers en meer dan 1,5 miljoen werknemers in Nederland. Zo kunnen we voor klanten van beide organisaties een meetbare bijdrage leveren aan de vitaliteit en gezondheid van hun werknemers.”

lees meer

Helft jonge vrouwen heeft slaapstoornis

09-02-2015

Slaapgebrek dreigt een groot maatschappelijk probleem te worden, vooral onder jongeren. Bijna de helft van de jonge vrouwen onder de 21 heeft een slaapstoornis. Dat constateert slaaponderzoeker Gerard Kerkhof op grond van nieuw onderzoek.

lees meer

Altijd 'Dag van de Privacy' bij HumanCapitalCare

09-02-2015

De Internationale Dag van de Privacy. HumanCapitalCare weet als geen ander wat het betekent te werken met medische en persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan. Bij HumanCapitalCare is het daarom 365 dagen per jaar ‘Dag van de privacy’.

lees meer