Instructie e-care

Hoe werkt e-care? Om ervoor te zorgen dat u snel en eenvoudig aan de slag kunt in e-care hebben we het antwoord op de twaalf meest voorkomende situaties voor u in een overzichtelijke handleiding of instructiefilmpje gezet.

Hoe voer ik een ziekmelding in?

Lees het hier.

 

Hoe voer ik een hersteldmelding in?

Lees het hier.

 

Hoe voer ik een deelhersteldmelding in?

Lees het hier.

 

Hoe kan ik mijn laatste gedane melding corrigeren?

Lees het hier.

 

Hoe zoek ik een werknemer op in e-care?

 

Hoe kan ik aantekeningen in een dossier inzien?

 

Hoe kan ik aantekeningen in een dossier maken?

 

Hoe kan ik documenten uploaden en toevoegen aan dossiers?

Waar zie ik mijn acties in het kader van de Wet verbetering poortwachter?

Hoe handel ik acties in het kader van de Wet verbetering poortwachter af?

 

Hoe kan ik een verzuimrapport oproepen?

Hoe vraag ik een (telefonisch) spreekuur aan?