'Hoe houd ik mijn oudere werknemers fysiek inzetbaar?'

Waarom valt uw medewerker uit?
En nog belangrijker: hoe voorkom je dat?

De instroom in de WIA is de afgelopen tien jaar enorm gestegen, met name onder de mensen van 45 jaar en ouder. Dat is een probleem voor werkgever én werknemer. Vorig jaar alleen al stroomden uit deze leeftijdsgroep alleen al 200.000 medewerkers de WIA in. Voor een deel is uitval van medewerkers te wijten aan klachten aan het bewegingsapparaat, de fysieke uitval. Hoe kun je ervoor zorgen dat de fysieke belasting vermindert?

We willen natuurlijk allemaal topfitte, vitale medewerkers, maar hoe zorg je ervoor dat zij ook tot hun pensioengerechtigde leeftijd gezond en vitaal blijven? Zwaar fysiek werk is de afgelopen jaren weliswaar verminderd door automatisering, maar daar komen andere klachten voor terug. Repeterend werk zoals beeldschermwerk is bijvoorbeeld sterk toegenomen. Nu al verricht bijna 40 procent van de medewerkers 6 uur per dag of meer beeldschermwerk, maar ook montagemedewerkers of kassières voeren repeterend werk uit en dat leidt vaak tot KANS -klachten. Uit het onderzoek naar fysieke belasting  dat TNO jaarlijks uitvoert, blijkt dat 34 procent van de medewerkers repeterende werkzaamheden verricht en 21 procent regelmatig kracht zet, denk aan fysieke beroepen als timmerman en stratenmaker, maar zeker ook werk in de zorg waar patiënten verschonen of transfers zwaar lichamelijk werk vormen.

Langdurig verzuim
Klachten aan het bewegingsapparaat is een van de drie oorzaken van langdurig verzuim, bij mannen speelt dit nog meer dan bij vrouwen omdat zij vaak fysiek zwaarder werk doen. Dit heeft alles te maken met de balans tussen fysieke belasting en belastbaarheid. De belasting in het werk (bij gelijke functie) blijft ongeveer hetzelfde, maar als je jonger bent kun je veel meer aan dan wanneer je ouder wordt. Je bent op je best op je 25e en tot je 46e blijft de balans goed. Als je niets doet, gaat het daarna langzaam bergafwaarts…

Mogelijke oplossingen
Hoe houd je medewerkers op de lange termijn toch inzetbaar? Er zijn 2 knoppen waar je aan kunt draaien: mens en werk. Aan de menskant: hoe fitter je fysiek en mentaal bent, des te beter kun je je werk volhouden. Dus het helpt zeker als medewerkers zelf mentaal en fysiek fit zijn. Aspecten die daarin een integrale rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld motivatie en betrokkenheid: bevlogen personeel verzuimt minder en is 35 procent productiever! Maar ook loopbaancoaching, trainingen en preventief medisch onderzoek spelen een belangrijke rol. Net als taakroulatie of cultuur en leiderschap. Dit zijn allemaal instrumenten die je kunt gebruiken in het kijken naar je medewerker. Bedenk wel dat de combinatie belangrijk is, Alleen fruit in de kantine zetten of een eenmalige training werkt niet. Ga met je werknemer in gesprek over zijn toekomst en vraag wat hij nodig heeft. Voor de ene medewerker is dat immers anders dan voor de andere medewerker.

Taakscan
Zeker zo belangrijk bij het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers is de belasting in het werk verlagen of veranderen zodat de balans goed blijft. Daarvoor is eerst inzicht nodig: wat is de fysieke belasting van een bepaalde functie precies? Hoeveel staat, zit, bukt, reikt, draait etc. iemand precies en wat doet dat met het lichaam? Als iemand steeds aan de linkerkassa zit, verslijt links eerder. Een belangrijk instrument dat HumanCapitalCare hiervoor ontwikkeld heeft, is de Taakscan. Dit instrument brengt de fysiek belasting van alle taken in een bedrijf in kaart en maakt inzichtelijk waar de knelpunten zitten; voor iedere afdeling en voor iedere leidinggevende. Hierdoor ontstaat als het ware een kaartenbak met alle functies en taken waardoor het veel makkelijker is om te rouleren, hulpmiddelen in te zetten of om aangepast werk te zoeken.

Kijk breed
Maak werk van preventie om de WIA-instroom te beperken, de kosten daarvan zijn hoog! Begin niet bij iemand boven de 50 of 55, dan ben je eigenlijk te laat, wetende dat mensen pieken op hun 25e. Jonge medewerkers pakken vaak zaken in een bedrijf op, maar betalen daar 20 jaar later de tol voor. Dus start op tijd en focus niet op één aspect. Kijk niet alleen naar de fysieke belasting maar kijk breder, kijk naar uw totale medewerker.