Zorgkosten managen levert voordeel op

We zetten nog een stap verder voor u

We zijn u graag zo optimaal mogelijk van dienst. Mede daarom hebben we een strategische samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Hebt u een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ? Dan kunnen we u een bredere aanpak bieden, met veel meer diensten in de zorgketen. We streven naar een goede samenwerking tussen arbeidsgerelateerde en reguliere zorg. Zo kunnen de meest effectieve interventies ingezet worden, tegen de laagst mogelijke kosten. Met als doel werknemers zo lang en goed mogelijk inzetbaar te houden of snel weer aan de slag te krijgen.

 

Het gemak van de samenwerking met CZ voor u

We maken gebruik van de kennis en expertise van CZ in het vinden van de beste zorg. Medewerkers van CZ en HumanCapitalCare spreken dezelfde taal. Zo kunnen we u nog beter adviseren en helpen. Dit biedt organisaties die een collectieve ziektekostenverzekering met CZ hebben onder meer:

  • Gemak
    HumanCapitalCare kan voor u rechtstreeks met zorgverzekeraar CZ schakelen wanneer de arbeidsgerelateerde zorg overloopt in de reguliere zorg. Bijvoorbeeld bij wachtlijstbemiddeling zodat uw werknemers sneller terechtkunnen voor een consult of behandeling. En dus sneller weer aan de slag gaan. We weten de juiste weg te bewandelen en spreken dezelfde taal. Dat is wel zo makkelijk voor u.
  • Betere informatie
    Door de kennis en de informatie van HumanCapitalCare en CZ te combineren, kunnen we u beter adviseren en gerichter interventies bieden. Denk aan advies over in welk ziekenhuis een werknemer het beste geholpen kan worden. Daar heeft u profijt van.
  • Financieringsmogelijkheden
    HumanCapitalCare kan samen met CZ kijken of de kosten van een interventie vergoed kunnen worden uit een ziektekosten-, verzuim- of interventieverzekering. En of we gezamenlijk specifieke hulp kunnen organiseren of begeleiding bij bijvoorbeeld chronische aandoeningen als diabetes. Dat is aanzienlijk goedkoper voor u.