Eigenrisicodragerschap ziektewet en WGA

HumanCapitalCare biedt hulp bij langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid

Sinds de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa, oftewel de modernisering van de Ziektewet) is de verantwoordelijkheid voor verzuim en arbeidsongeschiktheid nog meer bij u als werkgever komen te liggen.

“Beperk de schadelast op voorhand”

Als werkgever hebt u de keuze tussen private dan wel publieke financiering van het risico voor de Ziektewet, de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of beide. Hebt u gekozen voor private financiering?
Dan bent u eigenrisicodrager en liggen de verantwoordelijkheden voor het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van zieke (ex-) werknemers bij u als werkgever. HumanCapitalCare kan u ondersteunen bij de begeleiding van uw zieke (ex-)werknemers. Dat geldt voor zowel de Ziektewet als de WGA. Hierdoor kunt u het verzuim en de schadelast aanzienlijk beperken.

 

Eigenrisicodrager Ziektewet

Wij kunnen voor u de ziekteverzuimbegeleiding blijven uitvoeren van mensen die uit dienst zijn. Dat biedt u naast continuïteit ook het gemak van een vast en professioneel aanspreekpunt. Lees hier meer over deze dienstverlening voor u.

 

Eigen risicodrager WGA

Voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gaat de dienstverlening van HumanCapitalCare verder dan alleen ondersteuning tijdens de twee jaar Wet verbetering poortwachter. Als eigenrisicodrager bent u namelijk tot twaalf jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemers. HumanCapitalCare ondersteunt u gedurende deze periode. Lees hier meer over onze dienstverlening voor u.

 

We staan u effectief bij

Het beperken van het verzuim en de schadelast is belangrijker dan ooit want door de veranderde wetgeving bent u meer dan voorheen zelf verantwoordelijk. Bovendien gaat het om een periode die tot 12 jaar kan duren. HumanCapitalCare is goed thuis in de markt van verzuimmanagement en preventie zodat de schadelast op voorhand beperkt kan worden. Ook zijn onze systemen erop ingericht om u daadkrachtig en met professionele en effectieve diensten bij te staan in het eigenrisicodragerschap.