Verzuimbegeleiding voor werkgevers:
verander uw verzuimbeleid in gezondheidsbeleid

Wat gaat er goed in uw organisatie? Wat kan beter? Hoe krijgen we daarmee het verzuim naar beneden? HumanCapitalCare helpt uw verzuim te beheersen. Dat doen we met een persoonlijke benadering, een professioneel team, kennis van uw branche en een uitgekiend IT-systeem. En door verder te kijken dan verzuim.

 

We denken mee en dagen u uit

Afhankelijk van uw vraag, stellen we een klantteam samen, specifiek toegespitst op uw organisatie. Een vaste bedrijfsarts is altijd onderdeel van dit klantteam. Daarnaast kan een arbeidsdeskundige, een casemanager of een gezondheidscoördinator deel uitmaken van uw klantteam. De gezondheidscoördinator is vaak de vaste contactpersoon die als spin in het web alle acties in het kader van de Wet verbetering poortwachter coördineert. Uw klantteam is niet alleen gericht op verzuim, maar daagt u als werkgever uit om mee te denken in een integrale aanpak van de gezondheid van uw werknemers. Bovendien beschikken we over een providerboog: een netwerk met kwalitatief goede professionals die we kennen en waar we vaak mee samenwerken. Voor veel klanten fungeren enkele van onze adviseurs ook als vertrouwenspersoon. Want je onveilig of onprettig voelen heeft ook zijn weerslag op het werk.

 

Onze stuurinformatie biedt u inzicht

Bij grotere organisaties zitten we vaak in huis, maar we beschikken ook over diverse spreekuurlocaties waardoor we altijd dichtbij zijn en de drempel laag is. Voor het registreren van verzuim werken we met we-care, een gebruiksvriendelijk programma dat we in huis hebben ontwikkeld en dat onze IT-afdeling ook zelf kan koppelen aan uw werknemersbestand. we-care genereert niet alleen verzuimgegevens maar ook stuurinformatie waardoor u meer inzicht krijgt in het verzuim van bepaalde afdelingen of uw hele organisatie.

“Het gaat niet om wat je niet meer kunt, het draait om wat je wel nog kunt.”

Dat is ons adagium. We sturen op resultaatgerichte verzuimbegeleiding en betrekken hierbij zo nodig onze arbeids- en organisatieadviseurs of arbeidsdeskundigen. Met hun helikopterview kunnen zij onder meer leidinggevenden coachen in het sturen op verzuim en HR adviseren over belastingsprofielen of eigenrisicodragerschap. We kijken breder dan verzuim en re-integratie, verzuim maakt deel uit van integraal gezondheidsbeleid.