COVID-19 check

Heeft u klachten die kunnen wijzen op COVID-19, dan kunt u bij ons terecht voor de COVID-19 check. Op verzoek van de overheid werken we hiervoor samen met de GGD.

Direct aanmelden voor een COVID-19 check

 

FOR ENGLISH PLEASE CLICK HERE

 

Wie komt er in aanmerking voor de test?

U bent werkzaam als zorgmedewerker buiten het ziekenhuis
Binnen een van onderstaande sectoren:

 • Huisartsenpraktijk
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
 • Wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp
 • Ambulancedienst
 • Verloskundigen en kraamzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Instellingen voor jeugdzorg
 • Abortusartsen
 • Tandartsen en mondzorg
 • Sociaal geneeskundigen (jeugdartsen, keuringsartsen, bedrijfsartsen)
 • Paramedische contactberoepen
 • Fysiotherapie, alternatieve therapie
 • Zorgmedewerkers in zelfstandige behandelcentra
 • Apothekers(assistenten)

De voorwaarde is dat u:

 • in direct contact (1,5 meter) komt met kwetsbare personen en/of ouderen;
 • onmisbaar bent voor de zorgcontinuïteit;
 • ziekteverschijnselen heeft die passen bij COVID-19: hoesten en/of benauwdheid en/of koorts.


Of u bent werkzaam in het onderwijs of in de kinderdagopvang

Binnen een van onderstaande sectoren:

 • Kinderopvang
 • Buitenschoolse opvang
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Onderwijs- of opvang gerelateerd beroep (conciërge, chauffeur leerlingenvervoer, etc.)

De voorwaarde is dat u:

 • in direct contact (1,5 meter) komt met kinderen;
 • ziekteverschijnselen heeft die passen bij COVID-19: hoesten en/of benauwdheid en/of koorts.


Overige groepen

 • Mantelzorgers
 • Jeugdtrainers
 • Welzijnswerkers
 • Jeugd- en jongerenwerkers
 • Politiemedewerkers, buitengewoon opsporingsambtenaren en justitieel medewerkers na incidenten met besmettingsrisico
 • Contactberoepen gericht op persoonlijke verzorging, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en pedicuren
 • Contactberoepen gericht op alternatieve behandelwijzen
 • Rij-instructeurs met klantencontact
 • Taxichauffeurs met klantencontact
 • Uitvaartmedewerkers met contact nabestaanden

De voorwaarde is dat u:

 • ziekteverschijnselen heeft die passen bij COVID-19: hoesten en/of benauwdheid en/of koorts.

 

Hoe werkt de COVID-19 check?

 • Als u uzelf wilt laten testen, dan zijn er twee mogelijkheden:
  • U kunt zich digitaal aanmelden via het aanmeldformulier. Deze aanmelding gaat rechtstreeks naar de GGD. Heeft u behoefte aan persoonlijk contact omtrent de aanmelding dan kan u bellen naar ons speciale nummer: 040 851 41 11. Wij zijn hierop 7 dagen per week bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.30 uur.
  • Heeft u geen gelegenheid om deze aanmelding online te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan ons doorgeven via het speciale telefoonnummer: 040 851 41 11. Wij zijn hierop 7 dagen per week bereikbaar tussen 8.00 uur en 22.00 uur.
 • De GGD nodigt u – waar mogelijk binnen 48 uur – uit voor een test.
 • De GGD neemt de test af en stuurt de monsters naar het laboratorium.
 • De uitslag van de test gaat – waar mogelijk binnen 48 uur – naar de zorgprofessional van HumanCapitalCare.*
 • U krijgt de uitslag van de test zo snel mogelijk te horen van een van onze professionals*.
 • Op basis van de uitslag geeft onze professional u een passend advies en krijgt u zorgvuldige begeleiding bij de te nemen stappen.
 • De bedrijfsarts wordt ook geïnformeerd, voor eventuele nazorg.
 • De bedrijfsarts volgt de verdere stappen zoals voorgeschreven in de Wet verbetering poortwachter.

*Sommige GGD’s hanteren een andere werkwijze. Het kan daardoor voorkomen dat de uitslag rechtstreeks vanuit de lokale GGD aan u wordt teruggekoppeld. U wordt door de betreffende GGD op de hoogte gesteld van de procedure die voor u geldt.

 

Het telefoongesprek vóór de test (indien van toepassing)
Als u zich aanmeldt voor de test, heeft u klachten en maakt u zich mogelijk zorgen. Over uw werk, uw cliënten, uw naasten en de gevolgen van een mogelijke besmetting. Onze professional biedt u een luisterend oor en verzorgt de doorverwijzing voor een testaanvraag bij de GGD.

 

Afspraak voor test bij GGD
De GGD neemt na de doorverwijzing contact met u op om een afspraak te maken voor de test. De GGD streeft ernaar om dit binnen 48 uur na de doorverwijzing te doen. Dit kan incidenteel – bijvoorbeeld als gevolg van drukte – langer duren. De manier waarop de verschillende GGD-locaties de test uitvoeren, kan per locatie verschillen. De betreffende GGD-locatie informeert u hierover.

 

Het telefoongesprek na de test
Zo snel mogelijk nadat de testuitslagen via de GGD bij ons binnenkomen, belt een van onze (bedrijfs)artsen u. Wij vertellen wat de testuitslag is en leggen uit wat dit voor u betekent. Voor uw werk, maar ook privé.

 

Doorlooptijden: van aanmelding tot testuitslag
Zoals gezegd, kunnen de 25 GGD’s in Nederland het test-proces verschillend uitvoeren.  Het kan zijn dat een lokale GGD afwijkt van het proces als hier omschreven. De doorlooptijden kunnen daardoor ook verschillen. Als richtlijn houden we de volgende doorlooptijden aan:

 • Na de doorverwijzing vanuit ons: een GGD-locatie neemt binnen 48 uur contact met u op voor het plannen van een test-afspraak.
 • De test vindt binnen 48 uur plaats bij een GGD-locatie.
 • Een laboratorium voert de test uit. De testuitslag wordt binnen 48 uur verwacht en aan u teruggekoppeld.

Zodoende kan het proces van aanvraag tot terugkoppeling zo’n vijf werkdagen duren maar de praktijk leert dat het sneller verloopt.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de COVID-19 check? Neem dan contact op met uw werkgever of met uw bedrijfsarts van HumanCapitalCare.