Vitaal Leiderschap: cruciaal voor organisatiesucces

Als organisatie wil je goed voor je mensen zorgen. Leidinggevenden hebben hierin, met hun visie, aansturing en ondersteuning van medewerkers, een sleutelrol. Het programma Vitaal Leiderschap begeleidt leidinggevenden om dit goed en effectief te doen.

 

Een sleutelrol voor iedere leidinggevende

Het programma Vitaal Leiderschap geeft inzicht in het eigen gedrag van leidinggevenden en het effect hiervan op het team en de medewerkers. En het maakt de verbinding tussen de doelstellingen van de organisatie en de ambities van medewerkers. Zo versterkt de leidinggevende de eigen rol, waarmee ook de medewerkers én de organisatie worden versterkt.

 

Programma op maat

Het programma wordt toegespitst op de situatie van uw organisatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en de verzuimdata die wij van uw organisatie reeds beschikbaar hebben vanuit onze dienstverlening. In enkele dagen of dagdelen komen kennis en vaardigheden aan de orde. Soms met inzet van een acteur om praktijksituaties zo reëel mogelijk na te bootsen en te oefenen. Daarnaast vinden individuele coachmomenten plaats met de deelnemers.

Alle onderdelen worden verzorgd door een gediplomeerd trainer. De locatie wordt in overleg met uw organisatie gekozen.

 

Inhoud programma
Het programma richt zich op drie factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van vitaal leiderschap: persoonlijk leiderschap van de leidinggevende, individuele ondersteuning van medewerkers en de context waarin het team functioneert. Per onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Persoonlijke leiderschapsontwikkeling
  • Effect van gedrag, communicatiestijlen en feedback
 • Individuele ondersteuning medewerker
  • Situationeel leiderschap
  • (H)erkennen en bespreekbaar maken van stresssignalen
  • Eigen regie en verzuimgesprekken
 • Team context
  • De impact van teamwaarden-en doelen
  • Leidinggeven aan verandering
  • Cultuur in groepen

Voor wie?
Het programma Vitaal Leiderschap is uitermate geschikt voor organisaties die:

 • investeren in hun mensen als voorwaarde zien voor de toekomst van de organisatie
 • verlangen naar grip op hun menselijk kapitaal en hiervoor preventieve focus hebben
 • vanuit intrinsieke waarden verbinding willen maken met hun medewerkers

 

Het programma Vitaal Leiderschap is uitermate geschikt voor leidinggevenden die:

 • begrijpen dat hun rol als leidinggevende van grote invloed is op het presteren van hun team
 • verlangen naar professionele begeleiding om hun rol succesvol in te vullen
 • een verbinding willen maken tussen organisatiedoelstellingen en ambities van medewerkers

 

Meer weten?

Neem contact op met ons voor meer informatie of een offerte op maat voor uw organisatie.