Risico-inventarisatie en -evaluatie:
welke risico’s lopen werknemers in uw organisatie?

Met een gezonde, veilige en prettige werkomgeving draagt u bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Hiervoor is inzicht nodig in de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u eventuele risico’s in kaart. Een actuele en valide RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting, maar biedt u ook de gelegenheid om deze risico’s actief te voorkomen én te beheersen.

 

Geen dik rapport, maar heldere prioriteiten

HumanCapitalCare kijkt samen met u welke risico’s uw organisatie precies loopt, welke risico’s het grootste zijn en wat er op korte termijn moet gebeuren. We stellen dus duidelijk de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor u vast en laten zien waar prioriteit nodig is. Dit vertalen we in een kort en helder rapport dat direct inzichtelijk maakt waar u staat. Vervolgens is het aan u om een plan van aanpak met verbetermogelijkheden te maken dat wij toetsen. Uiteraard kunnen we u daarin ondersteunen.

 

Digitale rie-manager maakt het makkelijk

HumanCapitalCare biedt ook een digitale rie-manager: een moderne, online tool om uw RI&E uit te voeren en bij te houden. Hiermee kunt u uw RI&E ook geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren. Dat biedt u flexibiliteit. Uiteraard ondersteunen we u en toetsen we uw RI&E. De rie-manager zoomt in op acht onderwerpen:

  • beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid
  • werkplek
  • werkomgeving
  • psychosociale arbeidsbelasting
  • bedrijfshulpverlening
  • gevaarlijke stoffen
  • fysieke belasting
  • veiligheid

 

Lees meer over RI&E & COVID-19