Ontzorgen van werkgevers en ondersteunen van werknemers tijdens de coronacrisis

Ook in deze roerige tijd waarin het coronavirus ons dagelijks leven beheerst moeten processen binnen bedrijven doorgang vinden. Leidinggevenden hebben hun handen vol aan het borgen van de bedrijfscontinuïteit en de aansturing van hun medewerkers. Maar wat als daar ook nog medewerkers bij komen die preventief thuis zijn? Hoe monitort u hun welzijn en eventuele inzetbaarheid in deze drukke tijd?

Monitoring
Leidinggevenden moeten naast de vele operationele taken ook in contact blijven met medewerkers die preventief thuis zijn. Preventief thuis, omdat zij milde klachten hebben waarmee zij op dit moment – met de huidige coronamaatregelen – niet mogen werken om eventuele besmetting van collega’s te voorkomen.
HumanCapitalCare helpt leidinggevenden door de monitoring van medewerkers die preventief thuis zijn over te nemen. Wij monitoren hun welzijn door middel van telefonisch contact.

Ontzorgen en ondersteunen
Door telefonisch contact met de thuisblijvende medewerker kunnen wij relatief snel een inschatting maken van de situatie. Daarbij kunnen we eventuele vragen van de medewerker beantwoorden en hem indien nodig geruststellen of tijdig doorverwijzen naar de curatieve sector; bijvoorbeeld door te adviseren om toch contact op te nemen met de huisarts. Als een medewerker 24 uur klachtenvrij is, kan hij terugkeren naar het werk. Deze constante monitoring bevordert een zo snel mogelijke terugkeer zonder risico’s.

Door deze monitoring ondersteunen wij uw medewerker en ontzorgen wij u als werkgever, omdat uw medewerker professioneel begeleid wordt en hij zo snel mogelijk terugkeert in het werkproces.

 

Open hier de flyer ‘Monitoring van preventieve thuisblijvers’.

 

Interesse en meer informatie?
Neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon of uw adviseur en bespreek de behoefte en mogelijkheden die bij uw organisatie passen.

 

English? Please click here.