Covid-19 priority testing

 • Snel duidelijkheid: uitslag uiterlijk volgende dag
 • Milde manier van testen: gorgelen met mondspoeling
 • COVID-19/PCR-test, PCR-test met reizigersverklaring én antistoffentest
 • Testen met én zonder klachten
 • Versneld advies en begeleiding rond werk en inzetbaarheid

 

Maak nu gebruik van de COVID-19 priority testing van HumanCapitalCare. Uw werknemer heeft uiterlijk de dag na de test de nodige duidelijkheid. Is er sprake van besmetting, dan kunt u dankzij onze priority behandeling snel doorpakken met deskundig advies en begeleiding rond werk en inzetbaarheid. Zo verliest u geen kostbare tijd en voorkomt u verdere besmetting in uw bedrijf.

Testen op COVID-19: uw opties

Op dit moment zijn er twee soorten COVID-19 tests.

 1. De COVID-19/PCR-test waarmee actieve ziekte (COVID-19) kan worden opgespoord
 2. De antistoffen (serologie) test om vast te stellen of iemand mogelijk het virus al heeft gehad en antistoffen heeft aangemaakt

Voor het aanvragen hiervan heeft u meerdere opties:

COVID-19 priority testing voor klanten van HumanCapitalCare

A. De PCR-test: heeft uw werknemer COVID-19?

Voor deze testafname is slijm uit de neus of keel nodig. Dit wordt in principe afgenomen door 20 seconden met een zoute mondspoeling te gorgelen (i) , of als dit niet kan, door een wattenstaafje langs het slijmvlies van de neus of keel te halen. Deze PCR-test is bedoeld om een actieve besmetting of ziekte door het coronavirus op te sporen, voor het uitvoeren van een steekproef onder uw werknemers of bij een zogenoemde pre-screening.

(i) Afname middels (NaCl) mondspoeling is goedgekeurd door het Robert Koch Instituut (het Duitse RIVM).

Klanten van HumanCapitalCare kunnen voor snel duidelijkheid rond besmetting met het coronavirus (COVID-19) exclusief gebruik maken van de COVID-19/PCR-test via HumanCapitalCare in samenwerking met HetHuisartsLab. Deze PCR-test is goedgekeurd door het RIVM en valt onder de ISO15189 norm.

 

Reizigersverklaring

Ook als u juist wilt kunnen aantonen dat uw werknemer geen COVID-19 heeft, bijvoorbeeld voor internationale reizen, kunt u bij ons een COVID-19/PCR-test aanvragen inclusief reizigersverklaring.

 

Kosten

 • COVID-19/PCR-test individueel: € 99,50
 • COVID-19/PCR-test individueel inclusief reizigersverklaring: € 109,50

(i) Bij afname voor 12.00 uur ontvangt u de uitslag voor 00.00 uur dezelfde dag. Bij afname voor 00.00 uur, dan volgt de uitslag voor 12.00 uur de volgende dag.

Alle bedragen zijn inclusief € 20 handelings- en administratiekosten, voorrang bij coronaconsult en opname uitslag in bedrijfsgeneeskundig dossier.

 

 

Versneld coronaconsult werknemer

Een positieve of negatieve uitslag levert mogelijk veel vragen op. Om geen kostbare tijd te verliezen kan de werknemer naar wens met voorrang, uiterlijk de volgende dag (zo mogelijk dezelfde dag nog) terecht voor een telefonisch coronaconsult met onze professional.
Deze professional legt uit wat een coronabesmetting betekent, voor werk en privé. Hij neemt de tijd om de werknemer gerust te stellen, te informeren en te adviseren. Hierbij volgt hij de Wet verbetering poortwachter, waarbij de privacy van de werknemer uiteraard geborgd is.

 

Advies voor de werkgever
Vanwege het medisch beroepsgeheim mag de (bedrijfs)arts de uitslag van de test niet zonder toestemming van de werknemer delen met de werkgever. Hij kan u daardoor mogelijk geen gericht advies geven, maar in ons werkgeversadvies leest u alles over het coronavirus en werk en wat u kunt doen als een werknemer (mogelijk) besmet is. De meeste werknemers blijken hun testuitslag echter wel te willen delen.
U kunt als werkgever zelf ook versneld een telefonisch ‘coronaconsult werkgever’ aanvragen via uw vaste contactpersoon bij HumanCapitalCare. U krijgt dan gericht advies en begeleiding rond werk en inzetbaarheid, zodat u kunt voorkomen dat het aantal besmettingen in uw bedrijf toeneemt. U kunt bovendien een steekproef laten doen onder uw werknemers (vrijwillige deelname) om uit te zoeken of het virus zich al verder heeft verspreid. Daarnaast kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot prescreening, waarbij een groep werknemers in één keer tegelijk getest wordt, bijvoorbeeld voorafgaand aan een samenkomst. U kunt hiermee de kans op een besmetting in die groep verkleinen.

 

Kosten
De kosten voor een eventueel opvolgend coronaconsult voor werknemer en/of werkgever worden berekend op basis van de geldende contractafspraken voor verzuimbegeleiding en het aantal uren dat onze professional hieraan besteedt.

B. De antistoffentest: heeft uw werknemer COVID-19 gehad?

Een antistoffen (serologie) test is op dit moment nog minder precies dan een PCR-test. Via de antistoffentest is met name uit te sluiten dat iemand het coronavirus al heeft gehad door aan te tonen dat iemand nog geen antistoffen heeft aangemaakt tegen het coronavirus. Om met een positieve test betrouwbaar vast te stellen dat iemand het coronavirus wel heeft gehad, is meer informatie nodig. Deze test is alleen zinvol als er minimaal 14 dagen en bij voorkeur een maand is verstreken na het begin van de klachten. Hoelang de antistoffen aantoonbaar blijven in het bloed is momenteel ook nog onbekend. Deze test wordt in principe afgenomen met een prik in de vinger, of als dit niet kan, door wat bloed uit de onderarm af te nemen. Deze test is pas bruikbaar twee weken of meer na de dag waarop de klachten zijn begonnen. De GGD biedt de serologietest niet aan.

 

Kosten
De serologietest via HumanCapitalCare kost € 59,50 , inclusief handlings- en administratiekosten, voorrang bij coronaconsult en opname uitslag in bedrijfsgeneeskundig dossier.

 

Voordelen COVID-19 priority testing van HumanCapitalCare

 • COVID-19/PCR-met en zonder klachten.
 • Uiterlijk de volgende dag duidelijkheid voor werknemers over de uitslag van de test.
 • Milde manier van testen: gorgelen met mondspoeling.
 • Coronaconsult met priority behandeling voor werknemer en werkgever.
 • Maatwerkadvies en begeleiding rond werk en inzetbaarheid voor werknemer en werkgever.
 • Sneller kans om in te grijpen en verdere besmetting in bedrijf te voorkomen, bijvoorbeeld via steekproeven of prescreening

2. COVID-19/PCR-test via GGD

Een andere optie om te testen of iemand COVID-19 heeft, is om rechtstreeks door de GGD te laten testen. Er is dan geen advies en begeleiding van een (bedrijfs)arts. De GGD kan alleen testen op actieve ziekte op het moment van klachten. Zijn er geen klachten, dan bestaat op dit moment (juli 2020) nog de kans dat de GGD niet test.

Aanvullend coronaconsult werknemer/werkgever
De GGD brengt de arbodienst/bedrijfsarts niet op de hoogte van test en testuitslag. Er is dan ook geen adviesgesprek met een professional. Uiteraard kunnen uw werknemer en u altijd contact met ons opnemen via uw vaste contactpersoon voor een coronaconsult. U profiteert dan niet van de versnelde priority-behandeling van HumanCapitalCare.

Hoe werkt de COVID-19 priority testing?

We werken voor beide tests samen met HetHuisartsLab (initiatief van U-Diagnostics), HetHuisartsenlab mag zelfstandig diagnostiek naar onder andere COVID-19 uitvoeren en wordt hierbij gesteund door het RIVM. Uw werknemer kan zeven dagen in de week terecht voor de test op een locatie in de buurt.

Klik hier om stap voor stap te lezen hoe het testproces bij ons in zijn werk gaat.

Meer informatie

Meer informatie over corona en werk vindt u op www.humancapitalcare.nl/coronavirusenwerk. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met uw vaste contactpersoon.

**Disclaimer**

De door HetHuisartslab/Labor Dr. Wisplinghoff gehanteerde test technologie is door RIVM/RKI gevalideerd. In nagenoeg alle gevallen levert dat een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er is echter altijd een kleine kans op een zogenaamd vals-negatieve (u bent wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) of vals-positieve (u bent niet besmet, maar de test indiceert uit dat u wel besmet bent) uitslag. Daarnaast bestaat er een eveneens kleine kans dat het bij u afgenomen monster niet een eenduidig resultaat geeft door externe oorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). Een PCR test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kunt u dan ook geen rechten ontlenen.