Gedegen arbeids- en organisatieadvies

Waar staat uw organisatie precies op het gebied van integraal gezondheidsmanagement? Wat gaat er goed en waarin kan uw organisatie zich de komende jaren in ontwikkelen? Verzuimen er veel werknemers om dezelfde reden? Kunnen uw medewerkers gezond en vitaal blijven werken, nu en in de toekomst? Geven medewerkers veel signalen van stress, werkdruk of ongewenst gedrag?

 

Voor uw vragen hebben wij de oplossing

We helpen u graag om op deze en andere vragen antwoord te geven. HumanCapitalCare beschikt over specialisten in verschillende vakgebieden. Zij kunnen ieder op hun vakgebied zelfstandig en proactief bijdragen aan het duurzaam inzetbaar houden van uw werknemers. Wellicht voldoet een eenmalig adviesgesprek, maar ook een structurele aanpak op organisatieniveau met onderzoek en advies is mogelijk.

 

Arbeids- en organisatieadviseurs

Aan de hand van een OrganisatieScan, risico-inventarisatie en -evaluatie, PMO of interviews inventariseren en analyseren arbeids- en organisatieadviseurs problemen en adviseren en helpen u daarna bij de oplossing. Zowel bij vraagstukken op individueel, afdelings-, team- als organisatieniveau. Daarbij functioneren we als adviseur, expert, procesbegeleider, coach/trainer of projectleider.

 

Arbeidsdeskundigen

Zoekt u advies op het gebied van (complexe) arbeidskundige vraagstukken ten aanzien van belasting, belastbaarheid, sociale verzekeringen, wet en regelgeving, conflictbemiddeling bij arbeidsrelaties en educatie? Zowel op individueel als op organisatieniveau? Onze arbeidsdeskundigen adviseren u gericht bij behoud, herstel of bevordering van de arbeidsparticipatie van uw werknemers. Ook dragen zij bij aan de ontwikkeling van interventie- en reïntegratiebeleid.

 

Ook op andere gebieden kunnen we u helpen

Uiteraard hebben we ook andere specialisten in dienst, denk aan hogere veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, ergonomen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, casemanagers, psychologen, bedrijfshulpverleners, coaches, etc. Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.