Preventie van ziekteverzuim voor werkgevers

Hoe zorgt u dat uw werknemers vitaal en inzetbaar blijven?

Veel werkgevers denken dat hun werknemers gezond zijn, maar in de praktijk zitten meer mensen in de gevarenzone dan u vermoedt. Het loont echt om te kijken welke risico’s er spelen in de grote groep werknemers die aan het werk is, dan u alleen te richten op de paar procent werknemers die verzuimt. Gezondheidsproblemen voorkomen en risico’s in een vroeg stadium opsporen is namelijk veel efficiënter. U kunt dan klachten of risico’s snel aanpakken met laagdrempelige interventies en zo kostbaar verzuim voorkomen.

 

Pik de juiste signalen op

Werknemers moeten veel meer de eigen regie nemen voor hun gezondheid. Er zelf actief aan werken. Duurzame inzetbaarheid is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als werkgever wilt u hen faciliteren en voorwaarden scheppen: gezondheids- en veiligheidsrisico’s uitbannen en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Ook preventief kijken hoe u werknemers vitaal kunt houden hoort daarbij. Dit is een continu proces waarin een belangrijke rol is weggelegd voor leidinggevenden. Zij moeten signalen van overbelasting of dreigende uitval herkennen en oppakken. Alleen dan kunt u gezondheidsproblemen voorkomen, opsporen en aanpakken.

 

Samen gezondheidsmanagement opzetten

Waar staat uw bedrijf nu? Graag kijken we samen met u wat er allemaal al goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Een OrganisatieScan, een preventief medisch onderzoek (de HumanCapitalScan) en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn goede hulpmiddelen hierbij en geven u veel informatie. De uitkomst hiervan is het vertrekpunt.

 

Daarna kunnen we samen de integrale aanpak voor gezondheidsmanagement uitzetten. Hiervoor koppelen we de bevindingen van de bedrijfsartsen aan het beeld van de arbeids- en organisatieadviseurs. Door hun plaatjes op elkaar te leggen, ontstaat een totaalbeeld en kunnen we u goed adviseren over beleidsmatige oplossingen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en hun eigen inbreng hierin te stimuleren. Goede ondersteuning hierin is ons online gezondheidsmanagementsysteem we-care dat stuurinformatie biedt op afdelings- en bedrijfsniveau. Zo garanderen we u echt inzicht in de vitaliteit van uw werknemers én organisatie.