De juiste bedrijfsarts voor uw organisatie

De bedrijfsartsen van HumanCapitalCare zijn stuk voor stuk gespecialiseerde en geregistreerde bedrijfsartsen die de aanvullende beroepsopleiding hebben gevolgd en die voldoen aan alle geldende criteria. Dat maakt onze bedrijfsartsen tot dé specialisten op het gebied van (bedrijfs)gezondheid.

 

U krijgt concreet advies over duurzame inzetbaarheid
Bovendien zijn onze bedrijfsartsen zeker niet alleen gericht op verzuim. Advies over duurzame inzetbaarheid is steeds belangrijker in onze dienstverlening. De moderne bedrijfsarts is dan ook te typeren als een vitaliteitsarts en medisch adviseur. Ze houden u een spiegel voor, stimuleren waar nodig tot actie, adviseren en begeleiden. Daarnaast kunnen onze bedrijfsartsen voor u als intermediair fungeren naar andere hulpverleners, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker, diëtist of gespecialiseerd psycholoog.

 

Snellere verwijzing
Ook onze strategische samenwerking met zorgverzekeraar CZ biedt op dit vlak voordelen. Voor organisaties die een collectieve overeenkomst met CZ hebben, is een verwijzing makkelijker en laagdrempeliger te realiseren.

Focus op inzetbaarheid, niet op beperking
“Onze bedrijfsartsen proberen zaken die de gezondheid beïnvloeden te vertalen naar inzetbaarheid. Een huisarts constateert bijvoorbeeld een hernia, onze bedrijfsartsen kijken wat de persoon niet én wel kan. Ze focussen op inzetbaarheid, niet op beperking.”

 

Stimuleer vitaliteit!

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit vragen vaak om een gedragsverandering. Vandaar dat alle bedrijfsartsen van HumanCapitalCare eveneens een speciale, in huis ontwikkelde, opleiding gevolgd hebben gericht op gedragsverandering en -beïnvloeding. Hiermee kunnen ze uw medewerkers effectief motiveren en stimuleren in het veranderen van gedrag met als doel gezondheidsrisico’s op het gebied van leefstijl en werkgerelateerde stress te verminderen.

 

Persoonlijke coaching door gezondheidsadviseurs

Naast de bedrijfsartsen heeft HumanCapitalCare ook BIG-geregistreerde (arbeids)verpleegkundigen en verzuimgeleiders in dienst, zij werken als gezondheidsadviseur en kunnen als geen ander uw werknemers adviseren, motiveren en bijsturen. Met individuele coaching begeleiden zij uw werknemers voor een nog beter resultaat. Door de gecombineerde inzet van onze professionals kunnen uw medewerkers daadwerkelijk stappen zetten in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.