We helpen je graag

Wat heb je nodig om goed te kunnen werken? We helpen je graag om dat in kaart te brengen. Dat doen we met een preventief medisch onderzoek (PMO): de HumanCapitalScan. Dat geeft inzicht in je mentale en fysieke gezondheid. Na een PMO kan een bedrijfsarts of gezondheidsadviseur samen met je bepalen welke interventies nodig zijn om vitaal te blijven en niet uit te vallen. En wanneer je verzuimt, adviseert de bedrijfsarts je over de meest geschikte interventie om terug te keren naar het werk.

“Afhankelijk van je vraag, biedt HumanCapitalCare de juiste ondersteuning”

Of het nu gaat om het verbeteren van je leefstijl, aanpassing van je belastingprofiel, coaching, het inzetten van bedrijfsmaatschappelijk werk voor arbeidsgerelateerde problemen, vitaliteitsbevordering of het bezoeken van een diëtist, fysiotherapeut of psycholoog. Een deel van de hulpverlening bestaat uit e-healthdiensten, beschikbaar via het my-care actieplatform. Maar we maken ook optimaal gebruik van hulpverleners die samen onze providerboog vormen. Dit zijn stuk voor stuk kwalitatieve dienstverleners met wie we vaak samenwerken en die we hebben geselecteerd vanwege hun expertise en omdat ze dichtbij zitten.

 

Samenwerking met CZ biedt je voordelen

HumanCapitalCare heeft een samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Hierdoor kunnen we gebruikmaken van een veel groter netwerk. Dat betekent dat we je veel breder kunnen adviseren en dat afstemming met CZ mogelijk is over vergoeding van de ingezette dienstverlening. Zo kunnen we je nog beter van dienst zijn. Met steeds als doel: je gezondheid en vitaliteit verbeteren en je inzetbaarheid verhogen.