Providerboog: we bieden u de beste professionals

Zowel leidinggevenden als werknemers zijn gebaat bij een snelle terugkeer van een zieke werknemer in het arbeidsproces. Ook de wet stelt hieraan eisen.

HumanCapitalCare biedt hierin effectieve ondersteuning doormiddel van een providerboog. We hebben veel deskundigheid in eigen huis zoals bedrijfsartsen die ook gespecialiseerd zijn in vitaliteit, professionals voor conflictbemiddeling bij arbeidsrelaties, arbeidsdeskundigen voor belasting/belastbaarheidsonderzoeken en bedrijfsmaatschappelijk werkers voor arbeidsgerelateerde problematiek.

 

Een goede match voor u

Maar we werken ook intensief samen met externe interventiepartijen en re-integratiedeskundigen. Zo schakelen we fysiotherapeuten in voor lichamelijke klachten, psychologen en psychiaters voor psychische klachten en arbeidsmarktspecialisten voor loopbaanbemiddeling. De contacten met deze deskundigen zijn zeer zorgvuldig tot stand gekomen. En omdat we u en uw branche kennen, evenals de partijen waarmee we werken, kunnen we een goede inschatting maken welke partij uit onze providerboog het beste bij uw hulpvraag past.