Duurzame inzetbaarheid

U wilt uw werknemers duurzaam inzetbaar houden. Zeker nu de gemiddelde leeftijd en daarmee de gezondheidsproblemen van uw werknemers stijgen, is het belangrijk om preventief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Maar hoe doe je dat precies? Wat hebt u daarvoor nodig en waar begint u?

“HumanCapitalCare gaat graag met u het gesprek aan. Onze organisatieadviseurs kijken samen met u waar uw organisatie staat en wat er nodig is om uw medewerkers langer en productief te laten werken.”

Uitgangspunt is wat voor u op dit moment belangrijk is. De inzetbaarheid van uw mensen verhogen? Of eerst het verzuim verlagen? Afhankelijk van uw antwoorden geven we advies over de beste aanpak. Om zo toe te werken naar een goed en integraal gezondheidsbeleid.

 

Een totaalaanpak helpt u

We bieden brede dienstverlening op het gebied van preventie, verzuim en interventie. En we adviseren over zorg en financiering. De kracht zit in de totaalaanpak. Onze werkwijze is: onderzoeken en meten, analyseren en adviseren. Daarvoor hebben we een online gezondheidsplatform waar alle informatie bij elkaar komt. Juist door analyses en inzichten met elkaar te verbinden, komen we tot een geïntegreerde aanpak en leveren we een meetbare bijdrage aan de gezondheid van uw medewerkers en uw organisatie.

 

Maatwerk voor u en uw werknemers

Voor het best mogelijke resultaat leveren we maatwerk. Voor u als werkgever, maar ook voor uw werknemers.

  • Werknemers willen lekker in hun vel zitten en hun werk goed doen. Ze willen en moeten zelf de regie voeren wanneer ze aan hun gezondheid en inzetbaarheid werken. HumanCapitalCare biedt handvaten; we faciliteren in zelfmanagement met gerichte en werkbare diensten.
  • Werkgevers ondersteunen we – afhankelijk van hun vraag – met de juiste diensten om gezondheidsmanagement integraal uit te voeren en zo werknemers zinvol en langer inzetbaar te houden. Dit leidt tot verlaging van kosten en verhoging van productie. Dus tot een beter bedrijfsresultaat.

Referenties