Vitaliteitsbevordering: het begint bij inzicht

Hoe houd je werknemers gezond? Hoe bevorder je hun vitaliteit of verbeter je hun leefstijl? Allereerst door inzicht te bieden: hoe staat het met de persoonlijke gezondheid en het werkvermogen van uw werknemer? Via een preventief medisch onderzoek (PMO) – de HumanCapitalScan – creëren we een startpunt voor de zeven onderdelen die gezamenlijk de Arbeid en Gezondheid Indicator vormen:

  • leefstijlDit is een voorbeeld van een Arbeid- en Gezondheid Indicator (AGI)
  • stressfactoren
  • energiebronnen
  • vitaliteit
  • werkvermogen
  • gezondheid
  • verzuim

 

Resultaten in een persoonlijk gezondheidsdossier

De resultaten van het PMO komen in een online persoonlijk gezondheidsdossier van de werknemer: my-care. Op basis hiervan gaan we in gesprek met een werknemer om te kijken wat er goed gaat, waar verbetering mogelijk is en hoe dat bereikt kan worden. Omdat my-care een analysetool is, kunnen we data vergaren, verbanden leggen, interventies bieden, voorspellen en adviseren. Daarmee bieden we u voor elk onderdeel van de Arbeid en Gezondheid Indicator heel gestructureerd hulp aan.

 

Steun in de rug voor uw werknemer

Aan my-care is een actieplatform gekoppeld en dat bevat (zelf)tests, video’s, tips, e-learning en e-coaching. Bij ‘lichte’ problemen bieden we een aanpak via e-health; is het probleem ‘zwaarder’ dan schalen we op naar face-to-face-hulp van een deskundige uit onze providerboog. Onze bedrijfsarts fungeert naar u als medisch adviseur en naar andere partijen als intermediair. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor onze BIG-geregistreerde verzuimbegeleiders: zij werken als gezondheidsadviseurs en motiveren, monitoren en evalueren de hulp en het proces van gedragsverandering.

Uiteraard zijn onze advies- en begeleidingsprogramma’s toegespitst op de individuele situatie van een persoon om zo heel gericht gezondheidsrisico’s op het gebied van leefstijl te verminderen.