Houd uw mantelzorgers vitaal

Steeds meer mantelzorgers in Nederland dreigen overbelast te raken. Zeker degenen die de zorg voor een naaste combineren met een betaalde baan. Met behulp van een bedrijfsmaatschappelijk werker kunt u hier makkelijker op anticiperen. Daarnaast biedt ook de zorgverzekeraar vaak ondersteuning. Op deze manier voorkomt u uitval.

Cijfers over het aantal mantelzorgers in Nederland variëren. Waarschijnlijk ligt het aantal op bijna 4 miljoen. Uit onderzoeken blijkt dat zo’n 400.000 mensen aangeven overbelast te zijn door mantelzorg. Zeker in het onderwijs is mantelzorg een issue. Weet u hoeveel mantelzorgers er in uw onderwijsinstelling zijn en welke behoeften zij hebben? Is er in uw instelling beleid rondom mantelzorg?
Daarnaast is het in een werksituatie belangrijk dat mantelzorg op individueel niveau bespreekbaar is: hoeveel zorg verleent uw medewerker en wanneer? Wat betekent dat voor de balans werk-privé en wat heeft uw medewerker nodig om toch vitaal te kunnen blijven werken?

Samen in gesprek
Belangrijk is om de situatie bespreekbaar te maken en samen te kijken wat uitkomst kan bieden. Oplossingen zijn vaak relatief eenvoudig, goedkoop én effectief voor zowel werknemer als werkgever. Bijvoorbeeld na de lessen thuis werken, een eventuele herverdeling van werk of tijdelijk wat minder werken. Of in het VO niet meteen het eerste uur ingeroosterd worden. Een uurtje later beginnen kan veel verlichting bieden als je – voordat je naar je werk gaat – iemand thuis verzorgt. Bovendien voelen mantelzorgers zich gesteund als iemand meekijkt in oplossingen om de combinatie werk en zorg soepeler te laten lopen.

Balans werk-privé
Een bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) kan kijken welke andere mogelijkheden er zijn: hoe is het netwerk, kunnen er andere mensen ingezet worden, waar krijgt de medewerker energie van en wat kost energie. Een cursus balans werk-privé volgen is meestal een waardevolle investering.
Daarnaast kan de BMW’er inzicht bieden in de vele regelingen die er zijn, bijvoorbeeld in verlofregelingen van de overheid of in wettelijke mogelijkheden om werktijden aan te passen of minder uren te werken. Denk aan calamiteitenverlof en kort- en langdurend zorgverlof. Ook kan de BMW’er doorverwijzen naar bijeenkomsten voor mantelzorgers.

Zorgverzekeraar biedt hulp
Daarnaast biedt de zorgverzekeraar vaak ondersteuning. Onderwijsinstellingen met een collectieve verzekering bij een zorgverzekeraar kunnen uit de aanvullende verzekering vergoedingen krijgen voor vervangende mantelzorg of handige producten ontvangen zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico. Juist vanwege het voordeel dat dit oplevert voor bedrijven, is HumanCapitalCare een strategische samenwerking aangegaan met CZ.

Ondersteuning door CZ
Zo biedt CZ bijvoorbeeld een pauze door 14 dagen per jaar vervangende mantelzorg te regelen. Maar CZ betaalt ook mee aan een mantelzorgcursus waarin uw medewerker leert  tijd slim in te delen en een balans te vinden tussen werk en privé. Verder heeft de zorgverzekeraar een handige tool waarmee online makkelijk een agenda gedeeld kan worden om de mantelzorg af te stemmen en waarmee zelfs vrijwilligers kunnen worden gezocht. Daarnaast heeft CZ een aantal – gratis – praktische producten voor mantelzorgers. Zoals een Mantelzorgboek: een soort logboek dat overzicht biedt en handig is als naslag of voor overdracht. En met de Mantelzorgpas wordt meteen duidelijk dat u mantelzorger bent voor op het moment dat u iets overkomt.
Als uw medewerker geen gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering, kan hij/zij ook via de eigen aanvullende zorgverzekering aanspraak maken op bepaalde diensten.

We helpen u graag
Medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar houden kan alleen als er daadwerkelijk aandacht is voor mantelzorgers. Neem voor informatie of advies gerust contact op met HumanCapitalCare. We helpen u graag.