Wie zet de mechanische ventilatie uit bij brand?

Bij een grote brand moeten ramen en deuren gesloten worden. Dat betekent dat ook de mechanische ventilatie uitgezet moet worden. Wie regelt dat in uw school of instelling? En mogen er dan nog leerlingen of ouders in of uit? Ligt dat vast in het bedrijfsnoodplan?

“Steeds meer scholen, maar ook kantoren verzorgings-/ziekenhuizen en flatgebouwen zijn tegenwoordig uitgerust met mechanische ventilatie voor verversing van de binnenlucht”, vertelt Stephan Hoeymans, adviseur arbo bij HumanCapitalCare. “Dat werkt op basis van sensoren en gaat dus automatisch. Daarom is het vaak geen aandachtspunt in de bedrijfsvoering. Maar op het moment dat er ergens brand is, moet er juist wel aandacht voor zijn, want rook is per definitie schadelijk.”

Opnemen in het bedrijfsnoodplan
“Het uitschakelen van de mechanische ventilatie moet zijn vastgelegd in bedrijfsnoodplan”, vervolgt Stephan Hoeymans. “Op het moment dat er iets gebeurt – denk aan de gifbrand in Moerdijk een paar jaar geleden – moet er immers snel gehandeld worden. Ook belangrijk is dat duidelijk is waar en hoe de ventilatie uitgeschakeld kan worden. Is dat in het gebouw zelf? En is deze plek toegankelijk?”

Kostbare tijd gaat verloren
”Nog al te vaak is de systeembeheerder/sleutelhouder een externe partij zoals een corporatie of installatiebedrijf waardoor kostbare tijd verloren gaat. En bij een mogelijke gifwolk, gaat iemand echt niet over straat.  Een andere mogelijkheid is om de ventilatie op afstand bedienbaar te maken. Er wordt dan een kastje op het ventilatiesysteem aangesloten en dat heeft via de satelliet verbinding met de meldkamer, een sterk signaal dat ook in rampsituaties blijft werken. Eén druk op de knop in de meldkamer en het ventilatiesysteem wordt uitgeschakeld. Het vergroot de veiligheid van mensen aanzienlijk. Zeker omdat informatie over rampen vaak snel bij de meldkamer binnenkomt en er meteen gehandeld kan worden. Zorg wel dat u een bevestiging krijgt of de ventilatie aan of uit is.
Mocht u de ventilatie zelf kunnen bedienen, regel dan dat er toegang is tot de ruimte en dat duidelijk is hoe het werkt.”

Ouder buiten laten staan?
Naast helderheid over de bediening van de technische installatie is het ook belangrijk een protocol te hebben voor het openen van ramen en deuren. Wat doe je als een ouder zijn/haar kind komt ophalen? Laat je die ouder buiten staan? Ook deze kwestie moet worden opgenomen in de scenario-omschrijving van deze casus het bedrijfsnoodplan. En denk ook aan communicatie via multimedia. Wilt u meer informatie hierover, neem dan gerust contact op met ons via www.humancapitalcare.nl.