Wetsvoorstel: meer rechten voor de preventiemedewerker

Een wettelijk recht op overleg met de arbodienstverlener/bedrijfsarts én instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad. Deze twee mogelijkheden om de positie van de preventiemedewerker te versterken, staan in het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend.

 

De medezeggenschapsraad heeft nu alleen invloed op het takenpakket, maar krijgt instemmingsrecht op de persoon die preventiemedewerker wordt en zijn positie in de organisatie. Dat vergroot het draagvlak voor de preventiemedewerker en geeft de OR medeverantwoordelijkheid.

De samenwerking tussen de preventiemedewerker en de arbodienstverlener en bedrijfsarts is nu in de praktijk al aan de orde maar komt straks ook in de Arbowet te staan. Het is de bedoeling om de wijzigingen in de Arbowet op 1 januari 2017 in te laten gaan.