Werken met plezier

HumanCapitalCare heeft – samen met enkele Orion-scholen – een vragenlijst ontwikkeld, die gericht is op medewerkerstevredenheid in het onderwijs. De focus van de vragenlijst ligt op Werkplezier.

 

Op basis van de wensen van de scholen heeft HumanCapitalCare de vragenlijst schoolspecifiek gemaakt. Zo zijn er vragen opgenomen over onder meer contact met de leerlingen, omgang met ouders en specifieke docenttaken incl. vrijheid om lessen vorm te geven. Naast algemene vragen over de inhoud van het werk, is er veel aandacht voor  samenwerking, ervaringen, de lastige kanten van het vak, leerbehoeften, ondersteuningsbehoefte en vervolgstappen.
Daarnaast zijn er vragen over duurzame inzetbaarheid opgenomen. Kunnen medewerkers het werk in het onderwijs tot aan hun pensioen volhouden? Wat zijn mogelijkheden om docenten en onderwijsondersteunend personeel zo goed mogelijk te faciliteren zodat zij hun waardevolle werkzaamheden vol kunnen houden en zichzelf verder kunnen ontwikkelen? Bij voldoende respons is een splitsing tussen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel mogelijk. En hoewel de vragenlijst in de huidige vorm is opgezet voor het voorgezet onderwijs, is deze – met een paar aanpassingen – ook goed te gebruiken voor het basisonderwijs.

 

Vitaliteitscoach
HumanCapitalCare is gewend om flexibel mee te denken met de wensen van de klant en hierop aan te sluiten. Onze adviseurs denken mee over hoe de vragenlijst zodanig samengesteld kan worden dat het doel van de school wordt bereikt. Op deze manier krijgt de school inzicht en kunnen daadwerkelijk concrete vervolgstappen worden genomen.
Een nieuwe ontwikkeling is dat we steeds vaker een vitaliteitscoach inzetten die het gesprek met de medewerker aangaat over de uitkomsten van de vragenlijst. Dit doen we onder andere bij preventief medische onderzoeken (PMO’s) maar is ook bij de vragenlijst over medewerkerstevredenheid een goede combinatie. De vitaliteitscoach zoomt met name in op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, met als doel hen te activeren en de eigen verantwoordelijkheid te bevorderen.

 

Duurzame inzetbaarheid
Naast verwachte uitkomsten als een hoge bevlogenheid, een grote eigen verantwoordelijkheid, werkdruk, een hoge mate van collegialiteit en aandacht voor taakbeleid, kwam uit een van de onderzoeken ook een verrassende uitkomst. Een deel van het onderwijzend personeel vraagt zich bij deze school af of zij hun werk tot aan het pensioen gaat volhouden. Een eerste stap om hier goed mee om te gaan, is het gesprek aangaan met medewerkers. Preventief aan de slag gaan is een vereiste. De vragenlijst zet scholen maar ook medewerkers daarmee aan tot nadenken.

 

Geen appels met peren vergelijken
Orion is een onderwijsnetwerk van 13 scholen in de omgeving van Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Enkele Orion-scholen maken inmiddels gebruik van de aangepaste vragenlijst. Het grote voordeel daarvan is dat er naast rapportages per school, ook een brede rapportage van meerdere deelnemende scholen mogelijk is waardoor de scholen onderling kunnen benchmarken. Door de uitkomsten van identieke onderzoeken naast elkaar te leggen, krijgen de resultaten nog meer waarde.