Werkdruk leerkrachten basisonderwijs nog hoger geworden

56 procent – meer dan de helft dus – van de leerkrachten in het onderwijs vindt de eigen werkdruk niet acceptabel, in 2012 was dit 41 procent. Dit blijkt uit een representatief onderzoek.*

 

Het algemene percentage van werknemers in Nederland dat de werkdruk te hoog vindt, is 15 procent. In basisonderwijs ervaart maar liefst 84 procent een hoge werkdruk. Ook uit de Quickscan van de Arbomeester die HumanCapitalCare uitvoert, komt naar voren dat de werkdruk op bijna alle scholen als een groot probleem wordt ervaren.

 

Risico op uitval ook toegenomen
Een hoge werkdruk is niet zonder gevolgen. De categorie basisschoolleerkrachten met een hoog risico op uitval is eveneens toegenomen: van 35 procent in 2012 naar 54 procent in 2015. En in werkgerelateerde gezondheidsklachten (bijvoorbeeld rug- of slaapproblemen) was een stijging te zien van 22 (2012) naar 29 procent (2015).

 

Problemen voorkomen
Om de werkdruk aan te pakken, is eerst inzicht nodig in het probleem. Een eerste stap kan zijn een individueel gesprek. Daarnaast kan een preventief medisch onderzoek inzichtelijk maken waar het probleem precies zit: is het werk te veel, het tempo te hoog, de geestelijke belasting te zwaar? Staan er wel energiebronnen tegenover, et cetera. Als het probleem zich voordoet bij meer medewerkers is Bedrijfsmaatschappelijk werk aan tafel een mogelijke oplossing, maar ook trainingen in stresshantering of timemanagement kunnen goed werken. HumanCapitalCare begeleidt veel scholen hierin. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

 

*Het programma De Monitor heeft dit onderzoek laten uitvoeren door DUO Onderwijsonderzoek onder 861 basisschooldocenten.