Wat doet uw school aan duurzame inzetbaarheid?

Wat doet uw school aan duurzame inzetbaarheid?

Het personeelsbestand in de onderwijssector vergrijst sterk: 65 procent is ouder dan 45 jaar. En door de hoge werkdruk valt 20 procent met burn-outklachten uit. Onderzoeksinstituut Eforis heeft begin dit jaar een onderzoek gehouden onder personeelsafdelingen van onderwijsinstellingen met de vraag hoe zij docenten en stafleden duurzaam inzetbaar houden. 76 procent geeft aan dat duurzame inzetbaarheid prioriteit heeft.

 

Uit het onderzoek van Eforis blijkt dat onderwijsinstellingen het begrip duurzame inzetbaarheid (DI) op verschillende manieren invullen. Vraagstukken rondom vitaliteit, werkvermogen en employability worden met DI verbonden. En beleid rondom DI is in opkomst: 10 procent heeft het goed voor elkaar, 29 procent heeft het beleid al behoorlijk voor elkaar, bijna de helft (46 procent) ontwikkelt beleid. 14 procent doet er niets of nog weinig aan.

 

Ouderen en de cao

Een deel van de onderwijsinstellingen denkt dat DI alleen op oudere werknemers betrekking heeft. In de praktijk komt het dan neer op het ondersteunen van de ongemakken van het langer doorwerken. Veel organisaties vertrouwen op de cao-onderhandelingen waarin zij voorrechten willen opnemen voor de oudere werknemers. De seniorenregeling is een voorbeeld hiervan: ouderen hoeven dan geen mentor te zijn en het eerste uur geen les te geven.

 

Wie is verantwoordelijk?

Volgens 38 procent van de onderwijsinstellingen ligt de eerste verantwoordelijkheid voor DI bij de medewerkers zelf. Ruim de helft vindt dat het een samenspel is tussen werkgever en werknemer, met gezamenlijke verantwoordelijkheid. 8 procent vindt dat de werkgever het initiatief moet nemen.

Daarnaast loopt de discussie wie binnen de school verantwoordelijk is: de directie of HR? Bij 20 procent is dit niet duidelijk, bij 27 procent is de directie verantwoordelijk en bij 47 procent is een het samenspel tussen HR en directie. Bij slechts 5 procent ligt het alleen op het bord van HR.

 

Burn-out en langdurig verzuim

1 op de 5 mensen in het onderwijs (20 procent) heeft een burn-out. Onder de totale beroepsbevolking is dat 16 procent. Het totale verzuim in het onderwijs ligt ook hoger dan de meeste andere sectoren. Mede omdat docenten zich schuldig voelen, melden ze zich niet snel ziek, maar als ze ziek zijn, is het meestal meteen langdurig. Ook het re-integratieproces loopt over het algemeen moeizaam.

 

Budget voor DI

22 procent van de ondervraagden heeft geen idee over mogelijke budgetten voor DI. Een kwart geeft aan dat er geen (extra) budget is en 17 procent meldt dat DI-activiteiten uit de reguliere middelen betaald moten worden. 35 procent weet ‘potjes’ bij het ministerie van 50 euro per persoon, vraagt ESF-subsidie aan of weet dat er extra budget wordt vrijgemaakt in het najaarsoverleg.

 

Kapstok

DI is bij 76 procent van de ondervraagde onderwijsinstellingen de kapstok waar men vraagstukken rondom vitaliteit, werkvermogen en employability aan ophangt.

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder honderd onderwijsinstellingen waarvan er veertig binnen de tijd reageerden. De verdeling van de onderwijstypes – PO, VO, MBO en HBO – is vrij gelijkmatig met een licht overwicht van MBO-instellingen. Een uitgebreidere weergave van de resultaten heeft in BG magazine gestaan.