Vind je balans

Vind je balans

Veel mensen binnen het onderwijs ervaren de werkdruk als hoog. Ook is er steeds meer sprake van agressie en ervaart men vaak een disbalans tussen werk en privé. De werkdruk zelf of problemen thuis zijn niet altijd direct op te lossen, maar de manier waarop je ermee omgaat wel. HumanCapitalCare biedt trainingen hiervoor.

Het Stedelijk College in Eindhoven (aangesloten bij Orion) biedt medewerkers ieder jaar de mogelijkheid deel te nemen aan de training van HumanCapitalCare waarin geleerd wordt om inzicht te krijgen in jezelf en de betekenis hiervan voor de stress die je ervaart: wat zijn je sterke punten, wat zijn je valkuilen en wat betekent dat in je werk en je privéleven? De manier waarop je tegen zaken aankijkt, bepaalt hoe je ermee omgaat. Ook timemanagement en assertiviteit komen in deze training aan bod.

Inzicht is de 1e stap
De training wordt gegeven door twee trainers van HumanCapitalCare: Monique Remery, bedrijfsmaatschappelijk werker, en Nancy Loomans, adviseur op het gebied van arbeid en organisatie. Nancy Loomans: “Medewerkers in het onderwijs ervaren een hoge mate van werkdruk; zij hebben naast het doceren ook nog vele andere taken. Daarnaast heb je te maken met mensen die heel gemotiveerd en betrokken zijn bij hun leerlingen en zich daar ook persoonlijk verantwoordelijk voor voelen. Ook zie je dat medewerkers die bij ons in de training komen, vaak mensen zijn die niet altijd nee durven te zeggen. Daarom besteden wij in deze training ook aandacht aan het op de juiste manier assertief zijn. In de training leren zij verder te benoemen waar voor hen het probleem van de werkdruk zit en krijgen ze concrete handvaten om met situaties om te gaan. Pas als je inzicht hebt, kun je veranderingen aanbrengen.”

Gedrag
Nancy: “Stress wordt mede veroorzaakt door de manier waarop je naar zaken kijkt. Als je de manier van kijken verandert, dan verlaagt dit ook het stressniveau. We gebruiken hiervoor beproefde theoretische modellen zoals de cirkel van Covey die aangeeft dat je je energie moet richten op zaken waar je verandering in aan kunt brengen; zaken waarop je geen invloed hebt, kosten negatieve energie en leveren niets op. Ook rationeel-emotieve therapie (RET) komt aan bod. De training is interactief, met heel veel oefeningen en ook wel rollenspellen van veelvoorkomende situaties in het onderwijs. Op deze manier krijgen mensen inzicht in zichzelf en in het werk en dat is de eerste voorwaarde om te komen tot verandering van gedrag.”

Balans in werk en privé
De training heet ‘Balans in werk en privé’ en bestaat uit vier bijeenkomsten van een dagdeel. Nancy: “De groepen worden bewust klein gehouden (±10 man) en de afspraak is altijd dat er geen informatie buiten de kamer gaat. Een veilige omgeving is immers een voorwaarde voor openheid. Belangrijk is verder dat onderwijsinstellingen/bedrijfsartsen tijdig aan de bel trekken, dus wanneer mensen in de gevarenzone zitten omdat ze last hebben van de ervaren werkdruk of niet goed weten hoe ze de juiste balans kunnen vinden tussen werk en privé of zelfs hierdoor al verzuimen. Zodra medewerkers niet meer kunnen werken of zelfs een burn-out hebben, zijn wij eigenlijk al te laat. Een training alleen is dan veelal niet meer voldoende. Dat is jammer want het heeft een hele goede preventieve werking.”
Mensen die de training gevolgd hebben, zijn altijd positief. Zo ook het Stedelijk College. Gemiddeld werd de training met een 8,3 beoordeeld.” Nancy: “De combinatie van bedrijfsmaatschappelijk werk (Monique Remery) en mijzelf wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd. Zo kunnen we zaken zowel vanuit een persoonlijke als vanuit een organisatie-optiek bekijken en bespreken. Dus: wat doet het met je? Maar ook: wat kun je ervan leren? Er is hard gewerkt door de deelnemers en iedereen had een goede, persoonlijke inbreng wat maakt dat deze training wederom een succes was. Het is voor ons altijd prachtig om te zien hoe mensen veranderen en sterker worden.”